VIDEO! Tallinna koolid saavad arvutite soetamiseks ligi pool miljonit eurot

Linnavalitsus otsustas erakorraliselt eraldada 500 000 eurot, et Tallinna koolid saaksid lähinädalatel juurde ligi 600 distantsõpet toetavat sülearvutit, veebikaameraid ja muid vahendeid.

Pilt: Scanpix
Haridus Tallinn

VIDEO! Tallinna koolid saavad arvutite soetamiseks ligi pool miljonit eurot

Erki Varma

"Praegu on linna koolides kasutusel kokku ligi 5000 sülearvutit, mille toel saadi hakkama viirusepuhangu esimese laine ajal. Osaline distantsõpe nõuab aga täiendavaid tehnilisi vahendeid," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

 

Linnavalitsus otsustas erakorraliselt eraldada 500 000 eurot, et Tallinna koolid saaksid lähinädalatel juurde ligi 600 distantsõpet toetavat sülearvutit, veebikaameraid ja muid vahendeid.

Koolitöötaja positiivse koroonatesti tõttu täna osalisele distantsõppele suundunud Pelgulinna Gümnaasiumile on nimetatud abi hekel väga vajalik. Kui vanemad klassid õpivad arvutite taga kodus, siis kõige pisemad jätkavad kooliskäimist. "Kuna nendel on üksinda arvutiga õppimine keeruline. Kooli noorematele kuvatakse klassi seina peale virtuaalne õpetaja, kes näeb ka lapsi. Toimub tund seina peal oleva õpetajaga,” muheles koolijuht Tõnu Piibur.

 Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna koolides õppetöös kasutatavate sülearvutite osakaal viimastel aastatel oluliselt suurenenud, samuti on vähenenud arvutipargi vanus. 

Tulenevalt asjaolust, et õppetööd viiakse läbi hajutatult, avaldasid koolijuhid täiendavalt soovi sülearvutite, veebikaamerate ja kõlarite soetamiseks, sest nn hübriidõpe, kus osaliselt toimub kontaktõpe ja osaliselt distantsõpe, suurendab arvutite vajadust distantsõppega võrreldes oluliselt. Hübriidõppe olukorras on arvuteid samaaegselt vaja kodudes ja arvutiklassides.

Arvutid ja muud digiõppeks vajalikud vahendid hangivad koolid ise, lähtuvalt oma koolipere konkreetsest vajadusest. 

"Täiendavalt ühekordsele rahasüstile, mis koolidesse lähipäevadel jõuab, saavad koolid järgmisel aastal juurde kokku veel ligi 1500 sülearvutit," täpsustas Kõlvart. "Tegemist on planeeritud hankega, mille täitmine võtab kindlasti mõned kuud aega. Juba praegu teame, et koroonakriis on põhjustanud arvutite tarneraskusi, seetõttu otsustasimegi lisaks hankele koolide jaoks ka kiire lahenduse leida."

Suurel osal õpilastest on oma sülearvutid olemas ning kevadel suutsid koolid varustada arvutitega ka neid õpilasi, kellel kodus arvutit ei ole. "Kõigile Tallinna õpilastele me arvuteid anda ei suuda, kuid vähekindlustatud perede lapsed saavad distantsõppe ajaks õppetööks vajaliku sülearvuti," rääkis linnapea.

Tallinna 2021. aasta eelarves eraldati vahendid haridustehnoloogide värbamiseks, mis peaks tõstma oluliselt tehnoloogia tõhusalt õppetöösse integreerimise võimekust. Haridusametile on järgmise aasta eelarvesse eraldatud täiendavad vahendid haridustehnoloogide palkamiseks summas 732 154 eurot.  

Linn ootab selgemaid sõnumeid

"Praegune olukord paneb meid mõtlema, missugused on võimalikud stsenaariumid," nentis linnapea. "Ja nagu me oleme sellest rääkinud alates suvest, tuleb olla valmis ka halvemateks stsenaariumiteks."

Ettevalmistused peaksid aga Kõlvarti hinnangul olema süsteemsed ja kooskõlastatud nii riigi kui omavalitsuste tasandil. "Seega meil on ootus, et nii riigi institutsioonid kui ka omavalitsused oleksid suutelised ühtset lähenemist välja töötama ja ka selgeid sõnumeid lähtuvalt sellest ühiskonnale andma," selgitas ta.

Praegu ei ole Kõlvarti sõnul sellist ühissõnumit hariduse ja huvihariduse osas. "Aga siin on vaja eelkõige sellist süsteemset lähenemist. Ka huvihariduse puhul, sest huviharidus ei ole ainult avaliku sektori valdkond, vaid suuremas mahus erasektori valdkond ja siin eraldi Tallinna poolt midagi otsustada ei oleks kindlasti mõistlik enne seda, kui tulevad tsentraalselt sõnumid," nentis linnapea.

"Ja see tsentraalne sõnum võiks olla ka juriidiliselt selgem, sest mina ei suuda defineerida sellist mõistet nagu "rangelt soovitatud". Mida see juriidiliselt tähendab?" küsis Kõlvart. "Ka paljud teised, sealhulgas ka juristid, ei oska defineerida seda õiguslikus plaanis. Aga seda selgust, sealhulgas ka õiguslikku selgust oleks kindlasti vaja."

Valmistutakse maskide jagamiseks

Tallinn on linnapea sõnul olukorra halvenemiseks valmistunud. "Tallinnas on tagatud isikukaitsevahendite varu kuni kevadeni. Isegi kui käivitub halvem stsenaarium," kinnitas Kõlvart.

Linn on käivitanud kampaania maskikandmise soodustamiseks ning selle järgmise etapina on linnapea sõnul kavas hakata maske vajadusel inimestele ka jagama. "Me praegu valmistame ette vajalikku ressurssi selleks, et käivitada ka maskide jagamiskampaaniaid. Arutame, kes on need esimesed sihtrühmad ja valmistame ette hankeid. Ja valmistame ette süsteemi, kuidas jagamine võiks toimuda," selgitas ta.

Kõlvarti sõnul on näha, et selline vajadus võib tekkida ja linn soovib selleks valmis olla. "Juba järgmisel nädalal me räägime sellest ka konkreetsemalt. Aga ettevalmistustöö käib juba praegu."

Laadimine...Laadimine...