Komisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet.

Pilt: Ilja Matusihis

Komisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tegi esmaspäevasel istungil kokkuvõtteid sügisistungjärgul toimunud kuulamistest ja leidis, et GRECO soovitused kõrgemate ametiisikute poliitiliste nõunike kohta on igati asjakohased ja nende rakendamisega tuleb järjekindlalt tegeleda.

"Korruptsioonivastane erikomisjon on nende soovituste järjekindlaks rakendamiseks valmis koostööks ja toetab erinevate asutuste ja organisatsioonide tööd sel teemal," ütles komisjoni esimees Katri Raik. Ta lisas, et komisjon peab vajalikuks laiendada poliitiliste nõunike mõistet.

Komisjoni aseesimehe Marek Jürgensoni sõnul on läbipastvus ja selgus kõrgemate ametiisikute puhul loomulik. "Seda on lihtsam tagada ja järgida kui reeglid on kõigile üheselt selged," ütles Jürgenson.

Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO andis oma V hindamisvoorus seitse soovitust kõrgete ametiisikute ja poliitiliste nõunike kohta.

GRECO märkis, et poliitiliste nõunike sobivust tuleb hinnata värbamisel enne ametikohale asumist, lähtudes aususe ja eetika kriteeriumidest. Samuti soovitati laiendada riskianalüüside skoopi, et tuvastada kõrgete ametiisikute korruptsiooni põhjustavad tegurid.

Samuti soovitas GRECO vastu võtta kõrgete ametiisikutele huvide konflikti teemalised käitumisjuhised, mis kataksid teemasid alates kingitustest ja kõrvaltegevustest ning lõpedades konfidentsiaalse info käsitlemine ja töökoha vahetusega seotud piirangutega.

Laadimine...Laadimine...