12 kommentaari

taastada Poola suurus

Vasta kommentaarile

Ilmselt tekkib võimalus Poola piiride taastamiseks õigluse alusel kuid kas seda mõistavad ja ka toetavad ukrainlased, valgevenelased ja meie hääd Balti võitluskaaslased leedukad? Likvideerida MRP pakt ja taastada Poola piirid ja mis on tagajärg teab keegi? Ja kas Poola ise on valmis tagastama Saksamaale Pommerit, Sileesiat ja Danzigi rääkimata Ida-Preisimaa lõunaosast? On Euroopa valmis taastama Poola piire?

ruteen postitas:

Pärast seda, kui Saksamaa ja Slovakkia alustasid 1939. aasta 1. septembril ennetavat sõjategevust Poola vastu, läks poolakatel madinaks ka ukrainlaste, juutide ja valgevenelastega asustatud piirkondades, mille peagi NLiit võttis oma kontrolli alla ja annekteeris. Ukraina väeosad kuulusid ka Slovakkia armee koosseisu.
Konflikt jätkus hiljem aastal 1943 Galitsias, Volõõnias ja Polesjes.
https://en.wikipedia.org/wiki/Massacres_of_Poles_in_Volhynia_and_Eastern_Galicia

saamamees

Vasta kommentaarile

Tänu MRP-le said territooriume juurde Ukraina, Valgevene ja Leedu.

gagauus postitas:

Sisuliselt ka tänu MRP-le loodi Moldaavia NSV.

arhivaar

Vasta kommentaarile

https://rg.ru/2009/08/20/pakt.html
Falin: juba aastal 1968 üritati avalikustada MRP salaprotokollid, kuid Gromõko ja Brežnev olid vastu.

pan kapitan

Vasta kommentaarile

https://zen.yandex.ru/media/id/5cdbdd4114882500b3e2fcb1/sssr-podaril-litve-ne-tolko-vilnius-belyi-piatna-v-istorii-5df676b85ba2b500adc45562
Leedu uued territooriumid tänu MRP-le.

diplomaat

Vasta kommentaarile

Nõukogude ajal räägiti, et Saksamaa tungis NLiidule kallale reeturlikult.
Tegelikult andsid Saksa diplomaadid sõja kuulutamise teate Nõukogude esindajatele üle nii Moskvas kui ka Berliinis.
Sõja kuulutamise peamiseks põhjuseks oli see, et NLiit toetab Inglismaad, kellega on Saksamaa sõjas. Seda peeti MRP rikkumiseks. Samuti ei näinud MRP ette Baltikumis riigikorra muutmist ja annekteerimist. Ka Lääne - Bukoviina äravõtmine Rumeenialt polnud MRP- ga kooskõlas.
Nõukogude rahvale oleks olnud sõja sellist põhjust raske selgitada, sest Inglismaa oli ametliku propaganda järgi palju hullem imperialist kui Saksamaa...

preislane

Vasta kommentaarile

1945. aasta Potsdami konverentsi otsusega läksid Ida - Preisimaa alad Poolale ja NLiidule, muuhulgas ka Memeli (Klaipeda) piirkond. 1949. aastal anti Klaipeda Leedu NSV koosseisu, kuigi võinuks jääda ka Vene NFSV- le.
Memel võeti peale I maailmasõda Saksamaalt ära ja seda haldas Rahvasteliit, ja kus asus Prantsuse garnison. Aastal 1923 ajasid Leedu väed prantslased minema ja võtsid piirkonna endale.
1939. aasta märtsis võttis Saksamaa Memeli Leedult tagasi. Leedut ähvardati sõjaga, ja juhul, kui teised Balti riigid abistavad Leedut, siis okupeeritakse kogu Baltikum.

meenutaja

Vasta kommentaarile

https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Conference_(1941)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tehran_Conference
https://en.wikipedia.org/wiki/Yalta_Conference
https://en.wikipedia.org/wiki/Potsdam_Conference
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Peace_Treaties,_1947

liitlane

Vasta kommentaarile

Inglismaa, Prantsusmaa ja N Liit sõlmisid 15. oktoobril 1939 salajase koostööpakti, mille ühiseks eesmärgiks oli Saksamaa vallutamine. Nimetatud dokumendiga andsid Inglismaa ja Prantsusmaa N Liidule õiguse okupeerida viimasega piirnevad Soome ja Baltimaad ning samuti Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra.
http://kultuur.elu.ee/ke492_salapakt.htm

nüanss

Vasta kommentaarile

https://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement
1938. aasta Müncheni sobing vaikiti mõistagi maha...

merest mereni

Vasta kommentaarile

Vast parimaks lahenduseks oleks Poola-Leedu Ühisriik merest mereni Ida-Euroopale. Kuid järsku lõppeb järjekordse Saksamaa ja Venemaa kokkuleppega MRP-ga nii tavalise Poola jagamisega noid Poola jagamisi on tegelt olnud ju arvukalt? Ja mis siis saab on kohe võtta Mihhail Gorbatšovi? Muide lugupeetavad Mihhail Gorbatšov on elus igati Moskvas kõigil tublidel Eesti politikuil võimalus meest külastada ja tervitada MRP tühistamise puhul. Mis muud kui Moskvasse.

Laadimine...Laadimine...