VIDEO: 30 aastat Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide tühistamisest

19. detsembril toimub Rahvusraamatukogus konverents, mis on pühendatud Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide ametliku hukkamõistmise 30. aastapäevale.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

VIDEO: 30 aastat Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide tühistamisest (12)

Pealinn

19. detsembril toimub Rahvusraamatukogus konverents, mis on pühendatud Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide ametliku hukkamõistmise 30. aastapäevale.

Jõululaupäeval 1989 leidis Kremlis, Nõukogude Liidu Rahvasaadikute Kongressil aset lausa fenomenaalne ime – okupeeriv suurriik tunnistas ise, et on Baltimaad okupeerinud, pealegi veel kokkuleppel Hitleriga, minetades sellega oma senini vähemalt sõnades justkui moraalsed argumendid.

Põhimõtteliselt muutus Baltimaade taasiseseisvumine sellega otsustatud asjaks, Nõukogude tuumarelvad ja KGB arhiivid viidigi kohe Baltimaadest välja ning algasid läbirääkimised eraldumise tingimuste üle.

Jõululaupäeval 1989 vastu võetud otsus rajanes kongressil moodustatud komisjoni tööl, see komisjon oli aga loodud just Eestist valitud saadikute eestvõttel ja nende roll oli selles ka kandvaim. Tookord ei võinud veel keegi teada, et Nõukogude Liidul on jäänud eksisteerida vaid kaks aastat.

Impeerium võinukski ilma 1991. aasta augustiputši ja selle haleda läbikukkumiseta püsida tänase päevani, ja just too riigipöördekatse oma järelmitega on pannud seda jõuluimet sageli unustama.

Asjata, tegemist oli maailmaajaloolise tähendusega sündmusega, mis demonstreerib seda, kuidas õiglus lõppkokkuvõttes võidutseda ja ka väike suur olla saab – kui vaid ühte hoida, tahta ja selle nimel tegutseda! Akadeemilise põhiettekande teeb akadeemik Lauri Mälksoo ning sõna saavad mitmed toonased otsustajad ja sündmustele vahetult kaasaelajad.

12 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...