2017. aastal tõusis leetritesse haigestumine Euroopas kolm korda

"Kuigi Eestis on vaktsineerimisega hõlmatus ja ka inimeste usaldus vaktsineerimise vastu seni veel kõrge, on ka meil sarnaselt paljudele teistele Euroopa riikidele, vaktsineerimise tase aasta-aastalt langenud," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Pilt: Sotsiaalministeerium

2017. aastal tõusis leetritesse haigestumine Euroopas kolm korda

Toimetaja: Moonika Tuul

"Kuigi Eestis on vaktsineerimisega hõlmatus ja ka inimeste usaldus vaktsineerimise vastu seni veel kõrge, on ka meil sarnaselt paljudele teistele Euroopa riikidele, vaktsineerimise tase aasta-aastalt langenud," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid tänasel kohtumisel heaks soovitused tõhusamaks koostööks vaktsineerimisega ennetatavate haiguste tõrjel. Kohtumisel arutati võimalusi vaktsineerimisega hõlmatuse suurendamiseks ja vaktsiine puudutava objektiivse info kättesaadavuse parandamiseks.

Vaktsineerimine on langustrendis

"Vaktsineerimine on kaasaegse meditsiini olulisemaid ja tõhusamaid ennetusmeetmeid, mis inimeste tervise kaitseks on välja töötatud. Kuigi Eestis on vaktsineerimisega hõlmatus ja ka inimeste usaldus vaktsineerimise vastu seni veel kõrge, on ka meil sarnaselt paljudele teistele Euroopa riikidele, vaktsineerimise tase aasta-aastalt langenud," ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. 

"See trend on murettekitav. Kuna probleemid on Euroopas paljuski sarnased ja ühised, toetame senisest paremat koostööd ja infovahetust Euroopa Liidu tasandil, et ennetada ja piirata piiriülese ulatusega epideemiate ja haiguste levikut. Inimeste usalduse tõstmiseks peame ennekõike vajalikuks objektiivse info kättesaadavuse parandamist."

Heakskiidetud dokument hõlmab soovitusi liikmesriikidele vaktsineerimise tegevuskavade koostamiseks, vaktsineerimisteenustele juurdepääsu hõlbustamiseks, tervishoiutöötajate koolitamiseks, inimeste teadlikkuse tõstmiseks ning teabevahetuse ja immuniseerimise elektrooniliste infosüsteemide suutlikkuse parandamiseks.

Euroopa Komisjonil on kavas koostöös Haiguste Tõrje ja Ennetamise Euroopa Keskusega kaaluda võimalusi immuniseerimiskalendrite ühtlustamiseks ja ühtse immuniseerimispassi sisseviimiseks Euroopa Liidus. Koostöös Euroopa Ravimiametiga on seatud eesmärk luua vaktsineerimisteabe portaal, et pakkuda internetis objektiivset, läbipaistvat ja ajakohastatud tõendusmaterjali vaktsiinide efektiivsuse ja ohutuse kohta.

Samuti kavandatakse tegevusi vaktsiinidega varustatuse parandamiseks. See hõlmab näiteks ühise platvormi loomist infovahetuseks vaktsiinide vajaduse ja varude kohta ning võimalust tarneprobleemide korral vaktsiine riikide vahel laenata.

Leetrite levik kolmekordistus

Vaktsineerimisega hõlmatus on Euroopas riigiti väga erinev, kuid on mitmetes riikides langenud alla WHO soovitatud 95% taseme. Selle tagajärjel haigestus 2017. aastal Euroopas näiteks leetritesse üle 14 000 inimese, mida oli kolm korda rohkem kui aasta varem. Hõlmatuse languse põhjusteks peetakse inimeste vähenenud ohutaju ning teisalt kasvanud hirmu ebasoovitavate kõrvaltoimete ees, mida tõukab tagant sotsiaalmeedias laialt leviv väärinfo.

Euroopa Komisjoni andmeil on Eesti inimeste usaldus vaktsineerimise vastu Euroopa Liidu keskmisel tasemel. Ligi 90% lapsevanematest usub, et laste vaktsineerimine on vajalik ning üle 80% inimestest, et vaktsiinid on ohutud. Samas on Eestis eakate hooajalise gripi vastu vaktsineeritus seni olnud teiste EL riikidega võrreldes väga madal.

Laadimine...Laadimine...