Algatus aitab õpilastele tutvustada võõrkeeli

Õpetajad on oodatud oma õpilastega kaasa laulma hispaania, saksa, rootsi, soome, inglise ja eesti keeles lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) sündmusel "Jõulud keeledušiga 2020" - keeleduši liikumine toimub sel aastal 30. novembrist kuni 18. detsembrini.

Pilt: Albert Truuväärt/Pilt on illustratiivne
Haridus

Algatus aitab õpilastele tutvustada võõrkeeli

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Õpetajad on oodatud oma õpilastega kaasa laulma hispaania, saksa, rootsi, soome, inglise ja eesti keeles lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) sündmusel "Jõulud keeledušiga 2020" - keeleduši liikumine toimub sel aastal 30. novembrist kuni 18. detsembrini.

Keeleduši puhul tegeldakse võõrkeelega kõigest kümmekond minutit päevas, kuid selle eest väga intensiivselt. Esmalt kuulatakse laulu, arutletakse võimaliku sisu ja meeleolu üle ning püütakse laulda lihtsalt kaasa. Peamine on see, et ei hakataks laule tõlkima või õigemat hääldust hindama. Tähtis on tutvuda keele kõlaga, äratada üles keelevaist ja lubada õpilastel mõista laulu sisu ja meeleolu, harmoonia, korduvate või tuttavlike sõnade abil. Kogeda lihtsalt rõõmu teistes keeltes laulmisest.

Keeleduši liikumine on alguse saanud 2018. aastal haridus- ja noorteameti eelkäija Innove poolt ellu kutsutud LAK-õppe kuu sündmustest. Praeguseks on eestvedamise enda peale võtnud juba õpetajad. Keeleduši liikumine on kujunenud paljusid koole kaasavaks sündmuseks, mis toimub juba kolmandat aastat. 2019 aastal liitus üleskutsega 60 kooli Eestimaa erinevaist paigust, kokku osales üle 5000 õpilase. Tänu koolide aktiivsele osavõtule tunnustati keeleduši liikumist Archimedese tänukirjaga "Aasta võõrkeelealane tegu".

Keeledušil osalemiseks tuleb registreeruda haridus- ja noorteameti kodulehel. Nii saab ligipääsu lehele, kus on koondatud toredate jõululaulude videode lingid mitmetes keeltes kaasa laulmiseks.

Osalemisel kontaktõppes tuleb arvestada kehtivate piirangutega. Distantsõppes osalejatel on võimalus keeleduši sündmusega liituda ja laulda koos kaaslastega ekraani vahendusel oma klassi veebikeskkonnas.

Laadimine...Laadimine...