Eesti noored kulutavad enim toidule ja majapidamisele

"Igapäevased möödapääsmatud kulud võtavad suurema osa eelarvest, kuid rõõmustav on ka see, et nende kõrvalt leitakse ruumi ka teistele, eluks otseselt mittevajalikele kulutustele," rääkis SEB erakliendi segmendi müügijuht Merit Kalm.

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeriv

Eesti noored kulutavad enim toidule ja majapidamisele

Toimetaja: Sandra Lepik

"Igapäevased möödapääsmatud kulud võtavad suurema osa eelarvest, kuid rõõmustav on ka see, et nende kõrvalt leitakse ruumi ka teistele, eluks otseselt mittevajalikele kulutustele," rääkis SEB erakliendi segmendi müügijuht Merit Kalm.

SEB värske noorte uuring näitab, et noorte peamiseks kulutamise valdkonnaks on toit ja majapidamine (66%). Seejuures kulutab 11% noortest enim raha laenudele (hüpoteek, liising, väikelaen), 9% riietele ning ülejäänud meelelahutusele või haridusega seotud kulutustele.

Uuringu tulemuste kohaselt esineb suur erinevus naissoost ja meessoost kulutajate vahel. Kui naistel kulub rohkem raha nii esimese kodu ostmisele kui ka riietele ja aksessuaaridele, siis mehed seevastu kulutavad rohkem raha meelelahutusele (kulude erinevust iseloomustab joonis nr. 1, asub kirja manuses).

"Üle 60% Eesti noortest teenib täna ühel või teisel moel lisa ning see lubab tagada üsna adekvaatset elutaset, mis peegeldub ka uuringu tulemustes. Loogiline on see, et noores eas võtavad igapäevased möödapääsmatud kulud suurema osa eelarvest, kuid rõõmustav on ka see, et nende kõrvalt leitakse ruumi ka teistele, eluks otseselt mittevajalikele kulutustele," kommenteerib uuringu tulemusi Kalm.

"Kahjuks näeme uuringu tulemustest ka seda, et töötavate noorte osakaal on aastaga 5 protsendipunkti vähenenud ning ilmselt on siin tegu koroonakriisi mõjudega, kuid noorte üleüldine finantstervis näib siiski hea olevat," võttis uuringu tulemusi kokku Merit Kalm.

Noorte jaoks on sel aastal kõige olulisemaks sissetulekuallikaks regulaarne sissetulek (44%). Sellele järgnes vanemate rahaline toetus (29%). Lisaks toodi oluliste sissetulekuallikatena välja erinevad hüvitised, pensionid, emapalk ja hobid. 

Kahe sissetulekuallika olemasolul on endiselt levinuim vanemate toetuse ja regulaarse sissetuleku kombinatsioon. 

SEB noorte klientide uuring viidi läbi 2020. aasta mais ning see hõlmas 458 inimest. Lisainfo pressiteate teemal asub kirja manuses.

Laadimine...Laadimine...