Elatisvõlgnike noomimine  asendus jõulisema haardega

Kui varem vehiti elatisvõlgniku nina all noomivalt näpuga, siis nüüd on see asendunud karmima pitsitamisega. 1. jaanuarist jõustunud seadusemuudatuse tõttu tuleb elatisvõlglasel arvestada, et politsei võib temalt sõiduki ära võtta ja selle kohtutäiturile võla katmiseks üle anda.

Pilt: Albert Truuväärt

Elatisvõlgnike noomimine asendus jõulisema haardega

Kui varem vehiti elatisvõlgniku nina all noomivalt näpuga, siis nüüd on see asendunud karmima pitsitamisega. 1. jaanuarist jõustunud seadusemuudatuse tõttu tuleb elatisvõlglasel arvestada, et politsei võib temalt sõiduki ära võtta ja selle kohtutäiturile võla katmiseks üle anda.

Samuti võib kohus kehtetuks tunnistada tema passi ning pangad võivad keelduda suurema summa sularaha välja maksmisest ja laenu andmisest. Suurema summa piir algab 5000 eurost.

Elatisvõlglane võib autost ilma jääda näiteks rutiinse politseikontrolli käigus, sest tema sõiduki juurde pannakse registris märge. Sellise märkega sõidukiga ei tohiks ringi sõita, aga sellest ei hoolita. Varem võis sõiduki teoreetiliselt avastada kohtutäitur, kuid käed jäid tal sageli lühikeseks. Sõidukeid n-ö peideti täituri eest ja politseil on selliseid märksa lihtsam avastada. Seda enam, et nüüd saab panna lisaks keelumärkele sõiduki juures märke, et auto tuleb viivitamatult üle anda kohtutäiturile. Lapsevanemaid, kes oma järeltulijatele võlgu, leidub kahjuks enam kui 9000.

Laadimine...Laadimine...