„Hea töökeskkond 2020“ tunnustuse pälvis Ericsson Eesti

Auhinna andis üle tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

„Hea töökeskkond 2020“ tunnustuse pälvis Ericsson Eesti

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest nign sel aastal hinnati auhinna vääriliseks Ericsson Eesti.

Auhinna andis üle tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, kelle sõnul on tänavune aasta tõstnud hea ja töötajatest hooliva töökeskkonna jõuliselt esiplaanile. "Seekordne võitja Ericsson Eesti on hea näide sellest, kuidas töötajaid kaasates on võimalik üles ehitada hästitoimiv tööohutussüsteem,“ ütles ta.

Maripuu sõnul paluti sel aastal konkursil osalejatel kirjeldada vähemalt üht head koroonaviiruse leviku tõkestamise praktikat töökeskkonnas. „On ilmne, et Ericsson Eesti on võtnud tõsiselt vajadust tõkestada viiruse levikut. Nad on töö ümber korraldanud nii, et töötajad puutuksid võimalikult vähe kokku nii töötades kui puhkepauside ajal, saadaval on isikukaitsevahendid,“ tunnustas Maripuu.

Ericsson Eesti väärtustab ohutut ja tervist hoidvat töökeskkonda. Edu võtmeks on töötajate kaasamine hea töökeskkonna loomisse ja hoidmisse, nende ettepanekuid hinnatakse ja võetakse tõsiselt. Ettevõtte töökeskkonna meeskond on motiveeritud ja huvitatud hea töökeskkonna pidevasse arengusse panustamisest. Probleemid arutatakse läbi ning otsitakse kõigile sobivaid lahendusi.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks püütakse vähendada kontakte - töö on korraldatud selliselt, et erinevad vahetused kokku ei puutu. Kontoris on inimesed jagatud kolme vahetusse, et oleks võimalik distantsi hoida. Mõeldud on kontaktide vähendamisele ka üldkasutatavates ruumides.

Ericsson Eesti personalijuhi Katri Jürine sõnul on turvaline, ohutu ning professionaalne töökoht oluline osa igapäeva tööelust. „Meie jaoks on töötajate heaolu ja hea töökeskkond väga olulised, juhtkond teadvustab vajadust tagada ohutut töökeskkonda ja töötingimusi, ning see on strateegiline valdkond inimeste juhtimises,“ ütles ta. „See auhind on tunnustuseks kõigile meie töötajatele, kellega koos oleme loonud hea töökeskkonna meie ettevõttes,“ lisas ta.

„Hea Töökeskkond“ tunnustusega soovib tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Auhinda antakse välja kuuendat korda.

Laadimine...Laadimine...