Kallas Julgeolekunõukogus: kliimamuutused toovad julgeolekuohud

Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoni juhtimisel teisipäeval peetud kõrgetasemelisel ÜRO Julgeolekunõukogu istungil osalenud peaministrer Kaja Kallase sõnul toovad kliimamuutused kaasa riskid maailma julgeolekukeskkonnale.

Pilt: Mats Õun
Poliitika Eesti

Kallas Julgeolekunõukogus: kliimamuutused toovad julgeolekuohud (1)

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoni juhtimisel teisipäeval peetud kõrgetasemelisel ÜRO Julgeolekunõukogu istungil osalenud peaministrer Kaja Kallase sõnul toovad kliimamuutused kaasa riskid maailma julgeolekukeskkonnale.

Julgeolekun]ukogu istungi fookuses oli küsimus, kuidas maandada kliimamuutustest tingitud riske maailma julgeolekukeskkonnale, teatas valitsuse pressiesindaja.

"Maailm ei vaja ilmselt rohkem veenmist, et kliimamuutused on tõeline oht, ka meie jagatud julgeolekule," ütles Kaja Kallas kohtumisel. "Kuid kindlasti vajab maailm juhte, kes vormiksid kindlaid tegevusi, plaane, seaksid eesmärke ja viiksid need kliimamuutustega võitlemisel ellu."

Kallas tõi oma kõnes esile, et tal on hea meel, et Euroopa Liit on võitluses kliimamuutustega esirinnas ja 2050. aastaks oleme seadnud Eestis eesmärgiks ka siseriikliku kliimaneutraalsuse. "Kuigi see on ülioluline otsus, polnud see lihtne. Eriti Eestis, kus energiatootmine on traditsiooniliselt põhinenud fossiilsel põlevkivil. Praegune valitsus on täielikult pühendunud globaalsetesse eesmärkidesse panustamisele ja oleme seadnud selge ajakava põlevkivi kasutamise lõpetamiseks aastal 2040."

Kliimamuutusi kui julgeolekuohtu iseloomustab Kallase sõnul seegi, et kõige rohkem on neist mõjutatud kõige hapramad ja väiksema valmisolekuga riigid. "Seitsmes kümnest kliimamuutustest enim mõjutatud ja sellega toimetulekuks vähim valmis riigist on ÜRO rahuvalveoperatsioon või poliitiline erimissioon. ÜRO julgeolekunõukogu ei saa kliimamuutusi ja nende mõju julgeolekule ignoreerida," [tles ta.

Kallas lisas, et samuti on uuringud näidanud, et kliimamuutuste tagajärjel kannatavad eriti naised ja lapsed. "Pole kahtlust, et kliimamuutused teevad maailma ohtlikumaks paigaks. Sellele on tema sõnul oluline tähelepanu pöörata just ÜRO julgeolekunõukogus, eriti enne 26. ÜRO kliimakonverentsi Glasgows sellel sügisel."

Eesti tutvustas kohtumisel ettepanekut luua keskkonnaandmete allianss (Data for the Environment Alliance, DEAL) ja kutsus riike sellega ühinema. "Keskkonnaandmete allianss oleks riikide ja riigiväliste organisatsioonide ühendus, kes toetaks ÜRO Keskkonnaprogrammi globaalsete keskkonnandmete strateegia väljatöötamisega aastaks 2025. Lisaks aitaks see parandada keskkonnaandmete kogumist ja nende kasutamist üle maailma," ütles Kallas.

Kohtumisel osalesid peaministrite tasemel lisaks Eestile ja praegusele julgeolekunõukogu eesistujale Ühendkuningriigile Norra, Saint Vincent ja Grenadiinid, Vietnam, Niger. USAd esindas erisaadik John Kerry ning Prantsusmaad president Emmanuel Macron.

Eesti on ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige kuni selle aasta lõpuni.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...