Kallas: riik läheb neljapäevast vähemalt kuuks ajaks lukku

"Olukord koroonaviirusega Eestis on erakordselt kriitiline. Sellele tuleb kiiresti reageerida ja me otsustasime panna riigi nii lukku kui võimalik. Õppeasutused, sealhulgas algklassid lähevad distantsõppele. Tungiv soovitus on lapsi lasteaedadesse mitte viia," ütles peaminister Kaja Kallas.

Pilt: Mats Õun
Tervis Eesti

Kallas: riik läheb neljapäevast vähemalt kuuks ajaks lukku (5)

"Olukord koroonaviirusega Eestis on erakordselt kriitiline. Sellele tuleb kiiresti reageerida ja me otsustasime panna riigi nii lukku kui võimalik. Õppeasutused, sealhulgas algklassid lähevad distantsõppele. Tungiv soovitus on lapsi lasteaedadesse mitte viia," ütles peaminister Kaja Kallas.

Peaministri sõnul läheb riik alates neljapäevast lukku, uued karmid piirangud kehtivad vähemalt kuu aega. Kallas ütles rahvusringhäälingu uudistesaates "Aktuaalne Kaamera", et uute karmide piirangute põhjuseks on koroonaviiruse Ühendkuningriigi tüve kiire ja lai levik Eestis, vahendab BNS.

Koolid ja kauplused suletakse

"Värskete andmete järgi on analüüsitud proovidest leitud briti tüve isegi 98 protsenti. Me teame, et see tüvi levib 1,5 korda kiiremini ja on erakordselt nakkav. Seetõttu kinnitas ka teadusnõukoda, et see jõuline levik on ilmselt põhjus, miks viimaste nädalate nakatumine tõuseb. Otsustasime panna riigi nii lukku kui võimalik," ütles Kallas.

Peaministri sõnul lähevad õppeasutused, sealhulgas alglassid distantsõppele, välja arvatud erivajadusega lapsed ja nendega tegelevad õppeasutused. Vanematel on tungivalt soovitatud lapsi lasteaedadesse mitte viia.

Suletakse kogu kaubandus, välja arvatud esmatarbekaubad, samuti suletakse toitlustus. Valitsus keelab ka sportimise sisetingimustes.

"Olukord koroonaviirusega Eestis on erakordselt kriitiline. Sellele tuleb kiiresti reageerida ja me otsustasime panna riigi nii lukku kui võimalik. Õppeasutused, sealhulgas algklassid lähevad distantsõppele. Tungiv soovitus on lapsi lasteaedadesse mitte viia," ütles Kallas.

"Kogu kaubandus – välja arvatud esmatarbekaubad, toidupoed – jääb suletuks ja kõik toitlustusasutused jäävad suletuks ja siseruumides sportimine ei ole lubatud. Väljas hakkab kehtima 2+2-reegel," lisas Kallas.

Karmid piirangud kehtivad vähemalt kuu aega

Kallase sõnul on piirangud võimalik kõige varem jõustada alates neljapäevast ning need kehtivad vähemalt kuu aega.

"Piirangud kehtivad vähemalt kuu aega ja jõustada saame need alates neljapäevast. See on kõik selleks, et kontakte vähendada ja nakkusahelaid katkestada," selgitas Kallas.

"Me ei ole veel selle viirusega elama õppinud nii, et saaksime oma igapäevaelu võimalikult ohutult jätkata, mistõttu on ulatuslikud sulgemised vajalikud. Loodame sel ajal, kui ühiskond on suletud, keskenduda vaktsineerimisele, et võimalikult palju inimesi haigusriskist välja tuua," jätkas peaminister.

2+2 LIIKUMISREEGLIT TULEB HAKATA JÄRGIMA KA ÕUES

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatakse avalikus väliruumis liikumisel 2+2 liikumispiirang, mis tähendab, et koos tohib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele ning olukordades, kus seda pole võimalik täita.

HARIDUS

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium annab juhised, kuidas koolieelses lasteasutuses tööd võimalikult ohutult korraldada.

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Samas nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS, HUVIHARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

Alates 11. märtsist on siseruumides keelatud kõik tegevused nimetatud valdkondades. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Siseruumides ja välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene nimetatud piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

KEELATUD ON SPORDIVÕISTLUSED NING SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED

Jätkuvalt on lubatud spordivõistlused ainult proffidele, kuid keelatakse esiliiga spordivõistlused. Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.

Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste piirang erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Sarnaselt kehtivale korrale ei laiene spordivõistluste piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaadile ja meistriliigale. Piirangud ei laiene riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele. 

AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, MEELELAHUTUS, SPAAD, BASSEINID SAUNAD

Alates 11. märtsist on keelatud ka välitingimustes avalike ürituste läbiviimine ning viibimine meelelahutusteenuse osutamise kohas nii statsionaarsete kui ka mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades. Samuti peavad olema suletud spaad, basseinid, saunad, ujulad.

Lubatud on üksnes välitingimustes läbiviidavad avalikud koosolekud ja avalikud jumalateenistused, osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel  tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti.

TOITLUSTUSETTEVÕTTED

Toitlustusettevõtete puhul jääb lubatuks ainult toidu kaasamüük.

POED JA KAUBANDUSKESKUSED

Alates 11. märtsist peavad poed olema suletud. Piirang ei kehti toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele, optikapoodidele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele. Tanklakohvikus kohapeal süüa-juua ei tohi.

Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõudega ja 2+2 liikumispiiranguga.

Muudel juhtudel on lubatud üksnes nii nimetatud luugimüük, kus kaup väljastatakse kliendile ilma kliendi sisenemiseta siseruumides asuvasse müügisaali; drive-in tüüpi müük ning müük välialadel. Poepidaja peab tagama, et kliendid omavahel kokku ei puutuks.

TEENINDUSETTEVÕTTED

Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kuid rangemaks muutub ruumitäitumuse piirang, mida alandatakse 50lt protsendilt kuni 25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida kontakte teiste inimestega, kui kohtumine on hädavajalik ei tohiks seda teha korraga rohkem kui kuue inimesega.

Ühtlasi otsustasid valitsuse liikmed, et seoses täiendavate piirangutega jätkub ka majanduskahjude hüvitamine valdkondadele, mis on COVID-19 kriisis kõige enam kannatada saanud.

Valitsuse kabinetinõupidamisest võtsid osa ka valitsust nõustava teadusnõukoja juht Irja Lutsar, hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule, terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Homme on valitsusel plaanis erakorralisel istungil heaks kiita piirangute korraldus. Valitsuse kommunikatsioonibüroo teeb sellest eraldi teate, avaldab korralduse ja korralduse seletuskirja kodulehel kriis.ee

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...