Kantsler Lemetti lubab töölt vabastamise korral kohtusse pöörduda

"Seega on vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu otsitud põhjus, et karistada mind selliste andmete avalikustamise eest," ütles maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti. 

Pilt: Scanpix
Eesti

Kantsler Lemetti lubab töölt vabastamise korral kohtusse pöörduda

Toimetaja: Sandra Lepik

"Seega on vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu otsitud põhjus, et karistada mind selliste andmete avalikustamise eest," ütles maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti. 

Lemetti saatis Ratasele kirja, kus teatas, et mitte ükski maaeluministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest pole tõsiseltvõetav ning kui ta siiski töölt vabastatakse, vaidlustab ta selle kohtus, vahendas BNS ERR-i uudisteportaali.

Kantsler eeldab, et minister soovib tema vabastamist korruptsioonist teatamise tõttu.

Lemetti kirjutas Ratasele adresseeritud kirjas, et maaeluminister Mart Järvik on esitanud talle kahel korral arvamuse avaldamiseks materjalid Lemetti vabastamiseks teenistusest koostöö mittelaabumise tõttu.

"Esimesel korral (11.11.2019) mingeid sisulisi põhjendusi esitatud ei olnud. Oma arvamuses kirjutasin järgmist: "Ministeeriumi kantsleri vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu on põhjendatud, kui kantsler ei saa hakkama oma ametiülesannete täitmisega. Ministri ebakohase käitumise varjamine ei kuulu ministeeriumi kantsleri ametiülesannete hulka. Nagu ütles õiguskantsler, ministril ei ole õigust nõuda ametnikelt seaduse rikkumist ja valetamist. Seega on vabastamine koostöö mittelaabumise tõttu otsitud põhjus, et karistada mind selliste andmete avalikustamise eest, mis on küll õiged, kuid võivad jätta avalikkusele ministrist halva mulje. Haldusakti andmise formaalne põhjus peab kokku langema selle andmise tegeliku põhjusega. Praegusel juhul need kokku ei lange ja seetõttu oleks tegemist ebaseadusliku teenistusest vabastamisega," kirjutas Lemetti.

Teist korda esitas maaeluminister samad materjalid Lemettile ja riigikantseleile 20. novembril ja sellele oli lisatud seletuskiri. "Seletuskirjast selgub, et mulle heidetakse ette erinevat arusaama "ministeeriumi aparaadi ja allasutuste rolli kohta riigivalitsemisel". Räägitakse bürokraatlikust ja sektorile vastanduvast jäigast tööstiilist, aga ühtegi konkreetset näidet toodud ei ole."

Minister on Lemetti tööga rahul

Lemetti sõnul pole Järvik talle oma ametisoleku aja jooksul teinud ühtegi suulist või kirjalikku märkust, mida ma oleks saanud käsitleda etteheitena. "Vastupidi, ministri suurt rahulolu minu tööga näitab mulle oktoobri lõpus makstud tulemustasu. Selle suurus ületab oluliselt kuupalka ja ükski eelmine minister pole mulle nii suurt tulemustasu maksnud."

Minister ise kantslerit ametist vabastada ei saa - seda peab tegema valitsus oma otsusega. Siiani valitsus seda teinud pole.

"Ükski ministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest ei ole tõsiseltvõetav. Sellest tulenevalt kavatsen vabastamise otsuse, kui see peaks tehtama, kohtus vaidlustada."

Lemetti esitab küsimuse, kas oleks võinud oma 9. novembri kirjutise ja kaasnevad materjalid avaldamata jätta?

"Muidugi oleksin, kui minister ei oleks jätkanud tõele mittevastavate väidete avalikku levitamist. Samal hommikul tegin ministrile e-kirja teel ettepaneku asjaolud selgeks rääkida. Kahjuks minister seda ettepanekut vastu ei võtnud. Minister küll korra helistas, aga ei soovinud arutada sisulisi küsimusi."

Lemetti lisab peaministrile saadetud kirjas ka oma e-mailivahetuse Mart Järvikuga, kus ta teeb ettepaneku omavahel kohtuda ja asjad selgeks rääkida.

Prokuratuurile esitamist väärivad dokumendid on esitatud

"Mulle on ette heidetud ka seda, et miks ma võimalike kahtlustega (huvide konflikti jm osas) prokuratuuri poole ei pöördunud. Etteheidete tegijad võivad olla kindlad, et prokuratuurile esitamist väärivad dokumendid on sinna ka esitatud. Teatasin käesoleva aasta septembri alguses prokuratuurile võimalikust korruptsioonijuhtumist ning novembris käisin politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos ütlusi andmas," kirjutas Lemetti.

Kantsler leiab, et maaeluminister Järvik ei ole tõendanud, et tema vabastamine ei toimu võimalikust korruptsioonijuhtumist teatamise tõttu.

"Seetõttu tuleb eeldada, et ta soovib minu vabastamist just nimelt korruptsioonijuhtumist teatamise tõttu. Seega on õigusvastane maaeluminister Mart Järviku poolt sellise ettepaneku esitamine, nagu ta 20.11.2019. aastal valitsuskabinetile esitas ning õigusvastane oleks ka Vabariigi Valitsuse poolt ettepaneku alusel korralduse vastuvõtmine."

Lemetti sõnul on püütud avalikkuses tekitada narratiivi, et tal on ministriga erimeelsused poliitikakujundamise osas, siis nii see mingil juhul ei ole.

"Austatud peaminister, miks ma seda kõike kirjutan? Riigisekretäri komisjoni materjalidest on näha, millega on maaeluminister ja tema nõunik(ud) ministeeriumis poole aasta jooksul tegelenud ja teate ilmselt sedagi, et mõned väga olulised asjaolud pole veel avalikkuse ette jõudnud. Kõik toimunu lihtsalt ei saanud ja ei saa jääda maaeluministeeriumi seinte vahele. Riigikogu korruptsioonivastases komisjonis küsiti minult, kas olen käitunud n-ö hea tava kohaselt? Jah olen, sest tõe rääkimine ja tõe avaldamine on alati olnud hea tava," kirjutas Lemetti.

Laadimine...Laadimine...