Kõlvart taotleb gümnaasiumidele vajaduspõhist kontaktõppe jätkamist

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pöördus haridus- ja teadusministri ning sotsiaalministri poole taotlusega võimaldada gümnaasiumiastmes vajaduspõhiselt kontaktõpet õppe kvaliteedi tagamiseks.

Pilt: Mats Õun
Haridus Tallinn

Kõlvart taotleb gümnaasiumidele vajaduspõhist kontaktõppe jätkamist

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pöördus haridus- ja teadusministri ning sotsiaalministri poole taotlusega võimaldada gümnaasiumiastmes vajaduspõhiselt kontaktõpet õppe kvaliteedi tagamiseks.

"Distantsõppe rakendamise vajadus on igati mõistetav, kuid leian, et hariduse kvaliteeti silmas pidades peame säilitama ka gümnaasiumiõpilastele teatava paindlikkuse õppekorralduses," kirjutas linnapea Mihhail Kõlvart sotsiaalminister Tanel Kiigele ning haridus- ja teadusministri ülesannetes olevale Taavi Aasale.

"Kuna kevadine kogemus näitas, et distantsõpe kõigile õpilastele ei sobi, peaksime säilitama võimaluse vajaduspõhise kontaktõppe jätkamiseks ka gümnaasiumiastme õpilastele, et vältida distantsõppe negatiivset mõju õpitulemustele. Distantsõppele lisaks väikeses mahus kontakttundide võimaldamine hoiab kontaktide arvu madalal ja hajutab kooliruumides gümnasiste, kuid säilitab samas vajaliku otsekontakti õpilastega, et toetada õppe kvaliteeti," ütles Kõlvart.

Linn kavatseb varustada Tallinna gümnasistid korduvkasutatavate maskidega ning tagab õpetajatele isikukaitsevahendid.

Tallinna valmistus viiruse teiseks laineks ning rakendas alates septembrist haridusasutustes ulatuslikke ennetusmeetmeid: osaline distantsõpe, termokaamerate paigaldamine üldharidus- ja huvikoolidesse, isikukaitsevahendite varu loomine ja nende jagamine õpetajatele. Tallinna haridusasutustes on kõik Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitatud viiruse leviku ennetamise meetmed juba kasutusel.

Laadimine...Laadimine...