Koroonaviiruse temaatika jõudis ka noorte projektitaotlustesse

"Kartus, et tänasest olukorrast tingituna võib noortel olla aja- ja motivatsioonipuudus lüüa kaasa rahvusvahelistes projektides, osutus asjatuks," märkis noorteagentuuri juht Reet Kost. 

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeiv
Eesti

Koroonaviiruse temaatika jõudis ka noorte projektitaotlustesse

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kartus, et tänasest olukorrast tingituna võib noortel olla aja- ja motivatsioonipuudus lüüa kaasa rahvusvahelistes projektides, osutus asjatuks," märkis noorteagentuuri juht Reet Kost. 

Erasmus+ noortevaldkonna taotlusvooru mõjutasid jõuliselt koroonapandeemiast tõukunud ideed, vahendas BNS. 

Toetust taotlevate projektide kogusumma ületas kuue miljoni euro piiri. Erasmus+ noortevaldkonna teises taotlusvoorus esitati noortele suunatud tegevuste ellu viimiseks 84 taotlust ning Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi esitati 30 taotlust.

Eestis koordineerib noortele ja noortevaldkonnale avaraid arengu- ja rahvusvahelise koostöö võimalusi pakkuvaid Euroopa Liidu programme Euroopa Solidaarsuskorpus ja Erasmus+ noortevaldkonnas SA Archimedese noorteagentuur.

Kost nentis, et 2020. aasta teise taotlusvooru tulemus oli meeldivalt üllatav. "Kartus, et tänasest olukorrast tingituna võib noortel olla aja- ja motivatsioonipuudus lüüa kaasa rahvusvahelistes projektides, osutus asjatuks. Otse vastupidi, noored ja noortevaldkonna organisatsioonid on äärmiselt leidlikud ja näevad võimalusi ka kriisi ajal nii kohalikus kui ka rahvusvahelises tegevuses kaasa lüüa ja maailma parandada. Väga palju oli uusi taotlejaid, kes pole varasemalt noortevaldkonna rahvusvahelistest võimalustest osa võtnud ja samuti säravaid ideesid, millest nii mõnedki olid sündinud just inspireerituna praegusest keerulisest ajast," selgitas Kost.

Uued veebipõhised meetodid ühiskondlikuks eluks

Koroonatemaatikast tõukunud projektides on mõeldud uutele veebipõhiste meetodite arendamisele, mis aitaks noori taasintegreerida aktiivsesse ühiskondlikku ellu, samuti on palju käsitletud vaimse tervise temaatikat.

Projektiideedes pole ka unustatud kriisi ajal täiesti uudsesse olukorda sattunud noorsootöötajaid – taotluste hulgas leidub projekte, mille tulemusena võiksid valmida töövahendid ja meetodid noorsootöötajatele, mis aitaksid nõustada noori vaimse tervise teemadel, toetada vähemate võimalustega noorte võtmepädevusi, kaasatust ja ühiskondlikku aktiivsust globaalses tervisekriisis.

Traditsiooniliselt osutusid noorte hulgas kõige populaarsemaks tegevuseks Erasmus+ noortevahetused, kuhu laekus käesoleva aasta teises taotlusvoorus 38 taotlust kogusummas 982 299 eurot. Noorsootöötajate õpirände projekte esitati 22, noortevaldkonna strateegilise koostöö projektide elluviimiseks 16 ja noorte osalusprojektideks kaheksa taotlust. Kokku esitati Erasmus+ noortevaldkonna taotlusi pea nelja miljoni euro ulatuses.

"Euroopa Solidaarsuskorpus on päris kindlasti üks tugevamaid alternatiive noortele vanuses 18 kuni 30 eluaastat, kes sooviksid ennast proovile panna ja saada väärt kogemusi, mis toetavad nii aktiivses ühiskondlikus tegevuses osalemist kui ka tööellu astumist. Ei pea ilmtingimata põllule saaki koristama minema, nagu siin soovitatud on," ütles Kost.

2020. aasta teises taotlusvoorus laekus solidaarsuskorpuse programmi 30 taotlust eelarvega üle kahe miljoni euro. SA Archimedese noorteagentuur hindab taotlusi ning avalikustab tulemused juuni esimeses pooles. Sel aastal ootab ees veel üks taotlusvoor, mille tähtaeg on 1. oktoobril.

2019. aastal toetas noorteagentuur Erasmus+ noortevaldkonna ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi taotlusi 3 921 469 miljoni euro ulatuses.

Laadimine...Laadimine...