Lapsi ohustab koroonaviiruse järgselt raske põletikuline haigus

Uuringust selgus, et multisüsteemne põletikuline MIS-C sündroom, mida peetakse Covid-19 komplikatsiooniks, võib tabada lapsi ja noorukeid nädalaid pärast koronaviirusnakkusse haigestumist.

Pilt: Rene Suurkaev

Lapsi ohustab koroonaviiruse järgselt raske põletikuline haigus

Krista Kiin

Ameerika Ühendriikides läbi viidud seni suurimast uuringust ilmnes, et paljudel lastel ja teismelistel tekkis salapärane põletikuline sündroom mitmeid nädalaid pärast koroonaviirusse nakatumist, kusjuures klassikalisi Covid-19 sümptomeid haiguse ajal ei esinenud.

Uurimuse läbi viinud USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (Centers for Disease Control and Prevention) teadlased leidsid, et enam kui tuhandel juhul, mil koroonaviirus diagnoositi, ei kogenud 75% patsientidest vastavaid sümptomeid. Ometi tekkisid 2–5 nädalat hiljem sedavõrd rasked tervisekaebused, et oli vaja haiglaravi.

Uuringust selgus, et multisüsteemne põletikuline MIS-C sündroom, mida peetakse Covid-19 komplikatsiooniks, võib tabada lapsi ja noorukeid nädalaid pärast koronaviirusnakkusse haigestumist.

Ettevaatust asümptomaatilise koroonaviirusega

Uurimuse läbi viinud USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (Centers for Disease Control and Prevention) teadlased leidsid, et enam kui tuhandel juhul, mil koroonaviirus diagnoositi, ei kogenud 75% patsientidest vastavaid sümptomeid. Ometi tekkisid 2–5 nädalat hiljem sedavõrd rasked tervisekaebused, et oli vaja haiglaravi. Põhjuseks osutus laste multisüsteemne põletikuline sündroom (MIS-C), mis võib mõjutada mitmeid organeid, iseäranis südant.

Uuringus öeldi, et „arvatavalt tuleneb enamik MIS-C juhtumeid asümptomaatilisest või kergest Covid-19-st“, millele järgneb hüperpõletikuline reaktsioon. Viimane näib ilmnevat siis, kui patsientide kehad on jõudnud toota viiruse antikehasid maksimaalses koguses. Eksperdid ei tea veel, miks mõnede noorte ja koguni väikese arvu täiskasvanute organismid nii reageerivad.

„See tähendab, et esmatasandi lastearstid peaksid suhtuma analoogsetesse juhtumitesse äärmise tähelepanelikkusega, kuna koroonaviirus kulgeb lastel sageli asümptomaatiliselt,“ pani südamele Bostoni lastehaigla nakkushaiguste spetsialist ja intensiivravi arst Dr. Jennifer Blumenthal.

MIS-C sündroom kui ohtlik põletikuline haigus

Teadustöö tulemused näitavad, et kuigi sündroom on haruldane, võib see olla vägagi tõsine. Asutuse Centers for Disease Control and Prevention andmed hõlmasid ainult patsiente, kes hospitaliseeriti. Üle 90 protsendil neist noortest esines vähemalt nelja elundisüsteemiga seotud kaebusi ja 58 protsenti lastest raviti intensiivravi osakonnas.

Paljudel esines märkimisväärseid südameprobleeme: üle pooltel tekkis madal vererõhk, 37 protsendil kardiogeenne šokk ja 31 protsendil südame düsfunktsioon, millega kaasnes südame võimetus piisavalt verd pumbata. Uuringus rõhutati, et oluliselt suurem protsent patsientidest, kellel ei olnud Covid-19 sümptomeid, kogesid südameprobleeme, võrreldes nendega, kellel esinesid algul koronaviiruse sümptomid. Suurem osa esialgu asümptomaatilistest patsientidest jõudis ka intensiivravisse. „Isegi enamikul raskekujuliste MIS-C sündroomiga lastel, kes sattusid intensiivravi osakonda, ei esinenud eelnevat haigust, mida oleks võinud dianoosida,“ lisas Washingtoni osariigi riikliku lastehaigla nakkushaiguste osakonna juht dr Roberta DeBiasi.

Üldiselt olid ligi 58 % patsientidest meeessoost, kuid proportsioon ei olnud kõigs vanuste puhul sama. Noorimas vanuserühmas – vastsündinud kuni 4-aastased – oli poisse ja tüdrukuid võrdselt ning meeste ja naiste suhe kasvas vanemates vanuserühmades nii, et 18–20aastaste vanuserühmas haigestus kahe meesterahva kohta üks naine.

Valdav enamus patsientidest (ligi 86%) olid nooremad kui 15 eluaastat Uuringust selgus, et alla 5-aastastel lastel esines kõige madalam ränkade südametüsistuste oht ja nad ei vajanud intensiivravi. 10-aastastel ja vanematel tekkis märkimisväärselt suurem tõenäosus kardiogeense šoki, madala vererõhu ja müokardiidi (südamelihase põletiku) osas.

„Ma arvan, et see sarnaneb ka koroonaviiruse puhul nähtuga, et vanematel lastel tundus haigus raskemini kulgevat,“ sõnas dr DeBiasi. „See, mis inimesi koroonaviiruse puhul tõeliselt haigeks teeb, on põletikuline aspekt, seega võib-olla vanematel lastel tekib mistahes põhjustel rohkem põletikku, olgu tegemist esmase koroonaviiruse või sellele järgnenud MIS-C sündroomiga.”

Tõsised südametüsistused

Sellegipoolest tekkisid märkimisväärsel arvul noorimatest patsientidest südameprobleemid. Vastsündinute kuni 4-aastaste vanuserühmas esines 36 protsendil madal vererõhk, 25 protsendil kardiogeenne šokk ja 44 protsenti sattus intensiivraviosakonda.

Uuringu igas vanuses patsientidel esines mõningaid sündroomiga seotud vähem levinud südameprobleeme, sealhulgas koronaararterite aneurüsme ja vedelikupeetust. 14-aastastel ja noorematel lastel esines löövet ja punetavaid silmi, vanematel kui 14-aastastel aga sagedamini rindkerevalu, õhupuudust ja köha. Kõhuvalu ja oksendamine vaevasid umbes kaht kolmandikku kõigist patsientidest.

Registreeriti 24 surmajuhtumit, mis jaotusid kõikide vanuserühmade vahel. Uuringust ei ilmnenud, kas patsientidel esinesid ka eelnevalt mingid haigused, kuid arstid ja teadlased on öelnud, et MIS-C sündroomi haigestunud noored olid varem pigem terved. Vaid suhteliselt väike noorte inimeste arv haigestus tõsiselt pärast algset koroonaviiruse põdemist.

1075 patsiendist, kel eelnevalt diagnoositi koroonaviirus, esinesid selle sümptomid kõigest 265-l ning nad kaldusid olevat vanemad lapsed, keskmise vanusega 11 aastat, samal ajal kui asümptomaatiliste koroonaviiruse põdejate kesmine vanus oli 8 aastat. „Kuid antud tendents võis esineda ka seetõttu, et väiksemad lapsed ei oska oma probleeme sedavõrd hästi kirjeldada või väljendada,“ sõnas dr Blumenthal, kes kirjutas uuringu kohta ka juhtkirja. „Ei saa täie kindlusega väita, kas väga noorel elanikkonnal esineb vähem sümptomeid,“ ütles dr Blumenthal.

Samamoodi on ebaselge, miks uuringust selgus, et MIS-C sündroomi esimese laine ajal, 1. märtsist kuni 1. juulini 2020 esines noortel rohkem kalduvusi tõsisemateks südametüsistusteks. Dr DeBiasi ütles, et see ei olnud kooskõlas tema haigla vaatlustega, kus „lapsed olid haigemad teise laine ajal.“

Koroonaviiruse puhangute järel tasub lapsi jälgida

Uuring dokumenteeris Ameerika kaks MIS-C sündroomi lainet, mis järgnesid koroonaviiruse puhangutele umbes kuu aja pärast või pisut hiljem. „Covid-19 pandeemia kõige viimatine, kolmas laine näib viivat meid järgmise MIS-C sündroomi laineni, mis võib hõlmata riigi linna- ja maapiirkondi,“ kirjutasid autorid. Dr Blumenthal ütles, et haiguse esinemise geograafiline muster võib kinnitada, et „haiguse tüsistuste diagnoosimine“ ei olnud vastavates piirkondades kuigi teadlik.

Uuring esindas ainult kõige rangemaid MIS-C sündroomi kriteeriume, välja arvatud umbes 350 registreeritud juhtumit, mis vastasid haiguste tõrje ja ennetamise keskuste definitsioonile sündroomist, kuid mispuhul oli antikehade test negatiivne või hõlmas peamiselt hingamisteede sümptomeid. Dr DeBiasi sõnul on ka palju tõenäolisi MIS-C sündroomi juhtumeid, millest haiguste tõrje ja ennetamise keskuseid ei teavitata, kuna need ei vasta haiguse kõikidele ametlikele kriteeriumidele. „Neid tõenäoliselt MIS-C sündroomi haigestunud lapsi on reaalses elus üsna märkimisväärne hulk,“ sõnas dr DeBiasi. „Ajal, mil põhitähelepanu on siiani keskendunud tõsistele juhtumitele, eksisteerib lisaks terve rühm lapsi, kes võivad põdeda kerget MIS-C sündroomi.“

Dr DeBiasi soovis kõikidele lastearstidele südamele panna: „Kui mõnes piirkonnas võis hiljuti olla koronaviiruse tõus, siis lihtsalt sellepärast, et laps ütleb, et temal või tema vanematel pole kunagi koroonaviirust olnud, ei tähenda see, et teie ees oleval lapsel ei võiks olla MIS-C sündroomi. Kui teie piirkonnas möllab koroonaviirus, olge valmis ka MIS-C sündroomi diagnoosimiseks.“

Allikas: New York Times

 

 

Laadimine...Laadimine...