Lauri: kütuseaktsiisi tuleb tõsta tarbimise vähendamiseks

Riigikogu liikme ja endise rahandusministri Maris Lauri hinnangul peaks tarbimise vähendamiseks kütuse aktsiise kindlasti tõstma nii 2016. ja 2017. aastal, kuid mitte planeerima pikaajalisemat aktsiisitõusu. Lisaks võiks kaaluda aktsiisiga maksustavate kaupade ringi laiendamist.

Pilt: Scanpix

Lauri: kütuseaktsiisi tuleb tõsta tarbimise vähendamiseks (8)

Riigikogu liikme ja endise rahandusministri Maris Lauri hinnangul peaks tarbimise vähendamiseks kütuse aktsiise kindlasti tõstma nii 2016. ja 2017. aastal, kuid mitte planeerima pikaajalisemat aktsiisitõusu. Lisaks võiks kaaluda aktsiisiga maksustavate kaupade ringi laiendamist.

Eestis maksustatakse aktsiisiga alkoholi, tubakat, pakendeid, kütuseid ja elektrit, et vähendada nende tarbimist. "Põhimõtteliselt võiks aktsiisiga maksustatavate kaupade ringi laiendada ja mitmetes riikides on seda ka tehtud," kirjutab Lauri oma blogis, viidates näiteks suhkru/magusa aktsiisile ja energiajookidele.

Kuigi kauba hind pole alati ainuke tarbimist mõjutab tegur, on see Lauri hinnangul tihtipeale kõige kiiremini tarbimist mõjutav tegur. "Aktsiisi rakendamisega tõstetakse kauba hinda muutes selle tarbimine ebasoodsamaks. Tarbimismahtude vähendamiseks oleks tegelikult vajalik, et kahjulike kaupade hinnad muutuksid suhteliselt kallimaks ehk nende hinnatõus peaks olema üldisest hinnatõusust kõrgem," leiab Lauri.

Lauri sõnul oli mõistetav, et kõrge nafta hinna juures kütuste aktsiise ei tõstetud, nüüd aga, kus nafta hinnatase on alanenud, peaks aktsiise tema hinnangul kindlasti tõstma.

"Peaks just seetõttu, et mittetaastuvatel energiaallikatel põhinevate kütuste tarbimist peab piirama ja ergutama nii inimesi kui ka ettevõtjaid kasutama alternatiivseid kütuseid ja eelkõige säästlikumat energiatarbimist. Tarbimist peab piirama nii seetõttu, et tegemist on mittetaastuvate maavaradega kui ka keskkonna saastamise vähendamiseks," kirjutab Lauri.

Samas on nafta hinda keeruline prognoosida ja seetõttu võiks Lauri sõnul loobuda väga pikaajalisest aktsiiside tõusu planeerimisest, sest nafta hinna suure tõusu korral võib aktsiiside tõus tuua kaasa tõsisemat laadi tagasilöögi majanduses. Samuti tuleks jälgida, et kuidas on olukord naaberriikides, et liiga paljud inimesed ei suunduks kütust sinna ostma.

8 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...