Leedu rahvaarv on EL-is enim langenud

Leedu rahvaarv langes aastatel 2000.-2013. Euroopa Liidu riikidest kõige rohkem, ütles Inimgeograafia ja Demograafia Instituudi direktor Vlada Stankuniene kolmapäeval.

Leedu rahvaarv on EL-is enim langenud

Leedu rahvaarv langes aastatel 2000.-2013. Euroopa Liidu riikidest kõige rohkem, ütles Inimgeograafia ja Demograafia Instituudi direktor Vlada Stankuniene kolmapäeval.

"Sel sajandil on Leedu elanike arvu langus olnud kõigist riikidest kiirem. Juba kaks aastat on meid alla kolme miljoni," ütles ta parlamendis rahvastikukonverentsil.

Leedu elanike arv kahanes peamiselt emigratsiooni tõttu. Igal aastal kaotas riik umbes 30 000 elanikku, neist kolmandiku loomuliku iibe tõttu, sest surmade arv ületas sündide arvu.

Statistikaameti andmetel oli Leedus 2012. aasta alguses pisut üle kolme miljoni elaniku, 2013. aasta alguseks oli elanike arv langenud 2,972 miljonini. Selle aasta 1. oktoobri seisuga oli elanikke 2,927 miljonit.

Rahvastikustatistika näitab, et langus kiirenes alates 1992. aastast 2010. aastani, kuid on nüüd mõnel viimasel aastal aeglustunud. Olukord on 2010. aastast saadik selgelt paranenud, aga rahvaarv kahaneb endiselt.

Laadimine...Laadimine...