Lillepi pargis koristatakse kände ja lõigatakse võsa

Lillepi park on looduskaitse all ja hooldustööde tegemise eesmärk on tagada nii loodushoid kui ka ohutus külastajatele. Töid tehakse ligi 23 000 euro eest.

Pilt: Pirita LOV

Lillepi pargis koristatakse kände ja lõigatakse võsa

Lillepi park on looduskaitse all ja hooldustööde tegemise eesmärk on tagada nii loodushoid kui ka ohutus külastajatele. Töid tehakse ligi 23 000 euro eest.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul vajab iga park pidevat hoolt, nii tuleb ka Lillepi pargis igal kevadel teha hooldus- ja raietöid.

„Üldiselt on Lillepi pargi seisukord tervikuna hea, kuid palju on looduslikku isetekkelist võsa, samuti murdunud või viltusi ohtlikke puid ja liikumist segavaid oksi, mis hooldustööde käigus kõrvaldatakse. Ka on ette võetud kändude koristamine ja kännuaukude täitmine mullaga ning valgustite ümbruse puhastamine,” sõnas Liinat.

Ta lisas, et üle on vaadatud parki läbivad jalg- ja rattateed ning teede servades puhastatakse puude tüved okstest kuni nelja meetri kõrguseni ja eemaldatakse teede äärde kasvanud võsa.

„Võsa ja okste lõikamine ei kahjusta pargi kaitseväärtust ning on vajalik pargi külastajate ohutuse tagamiseks,” selgitas linnaosavanem. Ta kinnitas, et hooldustöid tehakse Lillepi pargi hoolduskava aastateks 2013–2022 kohaselt. „Peale ohutuse on väga oluline pargipuid õigesti majandada. See tähendab hooldada neid nii, et puudel oleks sobilikud kasvutingimused, nad oleksid terved ja näeksid esteetilised välja,” täpsustas Liinat.

Lillepi pargi hooldustöödel tekkinud raiest ja raiejäätmetest tehakse hakkpuitu. Tööd peavad tehtud olema enne lindude pesitsusaega. Hooldustöid teeb OÜ Greening, tööde maksumus on 22 800 eurot.

Lillepi pargi pindala on 35,7 hektarit. Lillepi park on suuruselt teine avalik park Tallinnas.

Laadimine...Laadimine...