Linnajuhid kohtumisest muuseumirahvaga: uus direktor toob asutusse uue hingamise

Tallinna linnamuuseumisse otsitakse konkursiga uut juhti, kes annaks sellele mäluasutusele eelmise direktori lahkumise järel uue hingamise, nii et rahul oleksid kõik – töötajad ja ka muuseumi rohkearvulised külastajad.

Pilt: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

Linnajuhid kohtumisest muuseumirahvaga: uus direktor toob asutusse uue hingamise

Virkko Lepassalu

Tallinna linnamuuseumisse otsitakse konkursiga uut juhti, kes annaks sellele mäluasutusele eelmise direktori lahkumise järel uue hingamise, nii et rahul oleksid kõik – töötajad ja ka muuseumi rohkearvulised külastajad.

Tallinna linnajuhid käisid linnamuuseumi töötajatega aru pidamas, kuidas parandada koostööd, üksteisemõistmist ja info liikumist linna kultuuriameti ja linnamuuseumi vahel. Linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea Vadim Belobrovtsev arutasid neljapäeval toimunud kohtumisel linnamuuseumi töötajatega muuhulgas, kuidas oleks mõistlikum juhtida muuseumi nõnda, et inimesed saaksid oma tööst rõõmu tunda. Teatavasti vabastas linnavalitsus hiljuti ametist muuseumi direktori Triin Siineri seoses riigihangete ja finantsdistsipliini rikkumisega. Paljud muuseumitöötajad on aga nimetanud direktori vabastamist ebaõiglaseks ja pidanud tegelikuks probleemi põhjuseks Siineri konflikti kultuuriametiga.

Rikuti hangete korda

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul otsustati linnamuuseumi juht Triin Siiner ametist vabastada siiski konkreetsete rikkumiste tõttu, mis puudutasid riigihankeid ja finantsdistsipliini. Leidus näiteks töötajaid, kes said muuseumis õigusaktides lubatust vähemal määral palka. Linnajuhid kohtusidki muuseumitöötajatega selleks, et Siineri ametist vabastamist selgitada ja kuulata muuseumitöötajate mõtteid, millega nad ei ole oma töökorralduses rahul ja kuidas saaks tööga, kuni uut direktorit veel ei ole konkursil leitud, rahulikult edasi minna.

"Inimesed võiksid lihtsalt omavahel asju arutada, sel juhul jääks paljud mured olemata," tõi Belobrovtsev välja linnamuuseumis tekkinud konflikti tegeliku, ehkki väga lihtsa põhjuse.

"Koosolekul kõneldi kahel teemal: direktori vabastamine ja koostöö puudumine linnamuuseumi ja kultuuriameti vahel," ütles Kõlvart pärast pooleteisetunnist kohtumist muuseumitöötajatega Neitsitornis. "Linnavalitsuse otsus Siiner vabastada oli põhjendatud, selle poolt rääkisid nii faktid kui ka dokumendid. Siin pole midagi arutada. Mille üle tuleb arutada – nende asjaolude üle, mis olid nende faktide taga, ja mis on linnamuuseumi töötajate arusaam nendest asjadest. Ja mis kõige tähtsam: kuidas edasi? Kuidas parandada koostööd organisatsiooni eri osade vahel, aga see võib tähendada ka süsteemseid muudatusi."

Teisisõnu, konflikt peitus paljuski asjaolus, et kultuuriameti ja muuseumi eksjuht ei suhelnud, sest ei sobinud inimestena omavahel, selle tõttu omakorda ei liikunud asutuste vahel info. Seetõttu omakorda kannatas administreerimine jne.

Kõlvart möönis, et kuigi ühe kohtumisega ei ole võimalik kõike selgeks rääkida, püüdsid nii linnajuhid kui ka muuseumitöötajad siiralt üksteise seisukohtadest aru saada. Eesmärk on ju ühine: ladusam üksteisemõistmine ja parem tööõhkkond.

Samm minevikust eemale

"Me tahame, et normaalne tööõhkkond taastuks, ja tänane kohtumine oli esimene ja väga suur samm selles suunas," ütles Belobrovtsev. "Ma arvan, et kohtumine oli väga konstruktiivne ning tegime väga suure sammu tuleviku, mitte mineviku suunas. Töötajad said rääkida kõigest, mis südamel. Said rääkida oma muredest ja kuidas nemad suhtusid direktori vabastamisse. Meie omakorda rääkisime, milline on meie vaade, kuidas me võiksime edasi minna. Mulle jäi mulje, et tekkis ühine visioon. Väga palju probleeme tekitab lihtsalt see, kui inimesed ei suhtle omavahel." Abilinnapea sõnul on nüüd üks esimene ja konkreetne ülesanne leida uus direktor, kelle esimene väljakutse saabki olema töörahu taastamine.

"Siin oli paljuski tegemist kommunikatsiooniprobleemidega – konkreetsed inimesed ei suutnud teha omavahel koostööd," viitas Kõlvart asjaolule, et kultuuriamet ja tolle hallatav linnamuuseum oli juhtide vastastikuse antipaatiaga seoses muutunud eraldatuks. "Meie eesmärk on koos töötajatega leida konstruktiivsed võimalused edasi minemiseks."

"Ma saan aru, et keeruline olukord on nädalaid valitsenud, ja pooleteise tunniga seda tagasi ei keera," ütles pärast kohtumist linnajuhtidega linnamuuseumi arendusjuht Reti Meema. Tema sõnul on tegemist ikkagi isikutevahelise, ehk kultuuriameti juhi ja ametist vabastatud muuseumijuhi konfliktiga. Kuigi linnamuuseum peaks kultuuriametiga tihedat koostööd tegema, tõdes Meema, et suhted on jäised. "Jäisuse põhjuseks on linnamuuseumi (endise) juhi ja kultuuriameti juhi vastastikune antipaatia," lausus ta.

Tõenäoliselt kohtuvad linnajuhid ja muuseumitöötajad varsti uuesti.

Laadimine...Laadimine...