Mari Jüssi: ühistranspordis kehtigu üks pilet

Keskkonnaekspert Mari Jüssi arvab, et ühe piletiga peaks saama sõitma nii rongis, trammis kui ka bussis, Tallinnas ja maakonnaliinidel.

Pilt: .Scanpix

Mari Jüssi: ühistranspordis kehtigu üks pilet

Toimetaja: Merje Aus

Keskkonnaekspert Mari Jüssi arvab, et ühe piletiga peaks saama sõitma nii rongis, trammis kui ka bussis, Tallinnas ja maakonnaliinidel.

Keskkonnaekspert Mari Jüssi leiab, et Tallinna ja linna ümbritseva piirkonna ühistranspordi korraldus peaks lähtuma ühisest keskusest; rongid, maakonnaliinid ja linna ühistransport olgu ühtses süsteemis, ka piletisüsteemis.

Kui inimene ostab ühest kohast pileti, saab ta sellega sõita nii rongis, trammis kui ka bussis, ning see pilet kehtib ühtviisi Tallinna linna ühistranspordis ja maakonnaliinidel. Nii on juba praegu Helsingis, Stockholmis ja paljudes teistes linnades.

Rohkem oleks vaja suunata ruumilist arengut, et uued arendused ja kontorid oleksid juba olemasolevate ühistranspordiliinide läheduses ja sinna ei rajataks liigseid autoparklaid.

Inimesi tuleks kindlasti arengukava koostamisse kaasata, aga küsimus on selles, kuidas seda teha. Minu arvates tuleks seda teha esmajoones esindusorganisatsioonide, asumiühenduste ja erialaliitude kaudu, seal on nii kompetentsi kui ka teadmisi.

Laadimine...Laadimine...