Merike Martinson: Tallinna haiglast saab Eesti suurim

Linna kavade kohaselt peab haigla rajamine looma uue kvaliteedi arstiabi kättesaadavuse parandamisel mitte ainult linnaelanikele, vaid üksikute erialade lõikes kogu Põhja-Eestile. "Voodikohti on uues haiglas planeeritud kokku 1329, sh statsionaarse õendusabi voodikohti 570," sõnas abilinnapea Merike Martinson. "Kasvab järelravi ja taastusravi voodikohtade arv, millest on praegu suur puudus."

Pilt: Albert Truuväärt

Merike Martinson: Tallinna haiglast saab Eesti suurim

Kai Maran

Linna kavade kohaselt peab haigla rajamine looma uue kvaliteedi arstiabi kättesaadavuse parandamisel mitte ainult linnaelanikele, vaid üksikute erialade lõikes kogu Põhja-Eestile. "Voodikohti on uues haiglas planeeritud kokku 1329, sh statsionaarse õendusabi voodikohti 570," sõnas abilinnapea Merike Martinson. "Kasvab järelravi ja taastusravi voodikohtade arv, millest on praegu suur puudus."

"Kindlasti see on suur unistus," rääkis abilinnapea Merike Martinson. "Kui mõelda sellele, et meie keskhaiglad on mõlemad üsnagi vanades hoonetes, aga samal ajal on eriarstiabi ja kõrgtehnoloogia väga tormiliselt arenenud, siis tulevikus tuleb täiesti uues korpuse ehitamisele ikkagi mõelda."

Martinsoni sõnul on kahe linna keskhaigla ühendamise küsimus päevakorras olnud juba kaua.

"Nii tervishoiu- kui haiglajuhtide seisukoht on olnud see, et ühendamisest saab alles siis reaalselt rääkida, kui selleks on ehitatud täiesti uus taristu," sõnas Martinson. "Nii oleme kirja pannud ka valdkonna arengukavas. Tegemist on Eesti suurima haigla ehitusega, kus kaks keskhaiglat ühinevad. Kuna see on niivõrd suur projekt 400 miljoni euro suuruse maksumusega, siis on mõeldav, et linnale annavad käe nii Euroopa struktuurifondid kui ka sotsministeerium. Muidugi arvestame ka vanade hoonete kinnisavara müügist saadud tuluga."
Voodikohtade on rajatavasse haiglasse planeeritud üle tuhande. Martinsoni sõnul kasvab uues haiglas eelkõige järel- ja taastusravi kohtade arv.
"Voodikohti on uues haiglas planeeritud kokku 1329, sh statsionaarse õendusabi voodikohti 570," sõnas Martinson. "Kasvab järelravi ja taastusravi voodikohtade arv, millest on praegu suur puudus."

Haigla hoone ehitus läheb plaanitavalt maksma 200-240 miljonit eurot ning meditsiinitehnika ja sisustuse soetamine ligi 100 miljonit eurot. Ligi 60 miljonit eurot on arvestatud projekteerimine, projekti juhtimine, väliskommunikatsioonide jm kulude peale. Linna kavade kohaselt peab haigla rajamine looma uue kvaliteedi arstiabi kättesaadavuse parandamisel mitte ainult linnaelanikele, vaid üksikute erialade lõikes kogu Põhja-Eestile.

Martinsoni sõnul on arengukava tutvustatud ka sotsiaalministeeriumile.
"Reaktsioon oli väga positiivne," märkis Martinson. "Näitasime ära, et plaanid pole tehtud kabinetivaikuses, vaid arvestatud on demograafilisi prognoose, rahvastiku vananemist ja haigekassa finantseerimise võimalusi. Saime haigla kavandamisele täiesti positiivse hinnangu."

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul näitavad lõppenud aasta majandustulemused, et linna tervishoiutöötajad väärivad uut maja igati.
"Linna arstid ja öed töötavad väga heal tasemel ja nad väärivad uut ja kaasaegset haiglakorpust igati," ütles Sarapuu.

Sarapuu sõnul osutab Tallinna linn tervishoiuteenuseid linnas mitme miljoni euro eest riigist rohkem.

"Tallinna elanikele tervishoiuteenust osutavad Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinn keskhaigla, lastehaigla, hambapolikliinik, munitsipaalperearstikeskus ja puuetega inimestele transporditeenust pakkuv Termak müüs mullu tervishoiuteenuseid 178 miljoni euro eest," sõnas Sarapuu. "Kui võrrelda seda riigi teenustega, siis Põhja-Eesti regionaalhaigla kaudu osutab riik Tallinnas tervishoiuteenuseid 176 miljoni euro eest. Seega kaks miljonit eurot Tallinna linna kasuks."

Sarapuu sõnul töötavad linna tervishoiuettevõtted igati kasumlikult ja tugevale plusspoolele on jõudnud ka mõned aastad tagasi asutatud munitsipaalperearstikeskus.

Uue haigla rajamise kava saatis linnavalitsus eelmisel nädalal kinnitamiseks linnavolikogule.
"Loodame, et uue haigla rajamise kava hakkab volikogu arutama juba juuni alguses," lisas Martinson, kelle sõnul kaastakse haigla kavandamisse tervishoiutöötajate kõrval peagi ka arhitektid.
Kava kohaselt võiks Tallinna Haigla ehitus pihta hakata 2019. aasta sügisel.

Laadimine...Laadimine...