Metsanduse arengukava uus juhtkogu alustab tööd

Metsanduse arengukava uue juhtukogu fookuses on kokku leppida edasised tegevused ja tööde etapid ning saada ülevaade keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) programmi koostamise hetkeseisust.

Pilt: Albert Truuväärt
Majandus Loodus Keskkond

Metsanduse arengukava uus juhtkogu alustab tööd

Pealinn

"Juhtkogule on seatud siht saada valdkonda suunav teaduspõhine arengukava eelnõu valmis järgmise aasta teises pooles, misjärel saame selle riigikogule üle anda," märkis keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Metsanduse järgmise kümnendi juhtkogu peab kolmapäeval esimest koosolekut, mille fookuses on kokku leppida edasised tegevused ja tööde etapid ning saada ülevaade keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) programmi koostamise hetkeseisust.

Tõnis Mölderi sõnul alustab juhtkogu esimest kogunemist kaalukate teemadega. "Arengukava koostamisega edasiliikumiseks alustab juhtkogu senise eelnõu analüüsist ning fikseerib järgmised vajalikud sammud. Olulise teemana arutatakse ka seni pikalt arengukava koostamist takistanud keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi ja hetkeseisu," ütles minister.

Esimesel e-kohtumisel valitakse juhtkogule esimees ja pannakse paika edasine töökorraldus. Ühtlasi saavad juhtkogu liikmed ülevaate arengukava senisest seisust, huvirühmade antud sisendist ja tutvuvad eelnõu praeguse seisuga.

"Juhtkogule on seatud siht saada valdkonda suunav teaduspõhine arengukava eelnõu valmis järgmise aasta teises pooles, misjärel saame selle riigikogule üle anda," selgitas Mölder.

Minister tänas ka kõiki huvirühmi, kaasamõtlejaid ja arutlejaid seni tehtud töö eest. "Kõik koostatud analüüsid ning kogutud ja läbi töötatud materjalid on väga väärtuslikud. Need on aluseks arengukava koostamisele."

Lisaks kohtub juhtkogu arengukava KSH programmi koostajatega, kes on oma tööga juba alustanud ning annavad ülevaate hetkeseisust. Keskkonnamõjude strateegiline hindamine on keskkonnaministeeriumi teatel oluline osa arengukava koostamisest, mistõttu vajavad juhtkogu liikmed ülevaadet, mis tempos hindamisega edasi liigutakse ning kaugele on töödega praeguseks jõutud.

Juhtkogu koosneb Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooli teadlastest ning Eesti Teaduste Akadeemia liikmetest, kelleks on Arne Sellin, Urmas Varblane, Rein Drenkhan, Henn Korjus, Veiko Uri, Kajar Köster ja Maie Kiisel. Lisaks kuuluvad kogusse riigikantselei esindaja Triin Reisner ja keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

Uue juhtkogu loomisel konsulteeris keskkonnaministeerium teadusasutuste, ministeeriumide ning Teaduste Akadeemia presidendiga. Valikul lähtuti printsiibist, et selles on esindatud erinevate ülikoolide ja metsandusega seotud valdkondade teadlased, mis tagab laialdastele teadmistele, põhjalikule analüüsile ja tasakaalus lähenemisele põhineva lõpptulemuse.

Laadimine...Laadimine...