NÕUSTAJAD: Hoiduge hiigelkasu lubavate, kuid kontosid tühjendavate petturite eest!

Pere lubas vanapaarile pannkooke voodisse tuua, et ainult neilt maja ja suurt maatükki kätte saada. Kui eakad omanikud oma vara "abistajatele" kinkisid, keerasid nood elektri välja ja uksed lukku ega lasknud vanureid õue jalutamagi. Ka selliste juhtumitega peavad põrkuma juristid, kes linnaosades tasuta õigusnõu annavad.

Pilt: Albert Truuväärt
Eesti

NÕUSTAJAD: Hoiduge hiigelkasu lubavate, kuid kontosid tühjendavate petturite eest! (3)

Kai Maran

Pere lubas vanapaarile pannkooke voodisse tuua, et ainult neilt maja ja suurt maatükki kätte saada. Kui eakad omanikud oma vara "abistajatele" kinkisid, keerasid nood elektri välja ja uksed lukku ega lasknud vanureid õue jalutamagi. Ka selliste juhtumitega peavad põrkuma juristid, kes linnaosades tasuta õigusnõu annavad.

Eesti juristide liit hoiatab uue petuskeemi eest, mis meelitab kergeusklikke kinkima libainvestorile kümneid tuhandeid eurosid. "Jaanuaris tuli Õigusapteeki abi otsima kiireloomulist rikastumist lootnud inimene, kes oli investeeringuteks laenanud juba 50 000 eurot," rääkis liidu direktor Krista Paal. "Vitali-nimeline mees oli helistanud ja soovitanud proovida, kui ilusasti raha tulema hakkab. Esilagu tuli uuele investeerimise arvele panna 500 eurot, millest Vitali abiga sai peatselt 12 000. Seega – miks mitte veel 500 eurot lisada? Või mis veel parem, kohe hoopis rohkem! Nii jõudis inimene kolme kuuga laenata mitukümmend tuhat eurot, ja seda pankadelt ja krediidiasutustelt."
Paali sõnul on petuskeemi mehhanism lihtne – inimesele helistab mees, kes tutvustab end investeerimisfirmana. "Ja ettepanek on ahvatlev – kas olete huvitatud oma raha kasvatamisest koos meiega, sest vaadake, tänased pangad – nende marginaal on ju praktiliselt null! Meie kaudu investeerides saate raha tagasi kiiresti! Proovime alguses väikese summaga, veendakse ettevaatlikult. Kui summa on tasapisi üle kümne tuhande kasvanud, soovitatakse raha välja võtmise asemel hoopis 10 000 juurde panustada, ja lubatakse, et peagi kasvab see nii 50 000 peale."

Helistaja palub inimesel oma arvuti lahti teha ja uurib nagu muuseas temalt ka panga- ja PIN-koodid välja. Ikka selleks, et koos oleks parem "kliendi" rahaasjade seisu vaadata. "Lubatakse seadistada juurde arvutiprogramm, mis raha tootma hakkab. Tegelikult viib selline seadistus pangakontolt kogu raha ja juurdepääsu kontole saab tundmatu Vitali," selgitas Paal. "Seda võib nimetada lihtsalt varastamiseks! Inimene võtab uue investeerija õhutusel pankadelt heas ootuses laenu, kuid ta ei tea, kellele ta selle raha andnud on. Vitalist võib ühel hetkel saada Vassili või on tüüp üldse pildilt kadunud. Õigusapteegi üks ülesanne on hoiatada kergeusklikke inimesi petiste eest."

Kõik ühest kohast

Linn ja juristide liit teevad koostööd, pakkudes vahel linna infosaalis õigustudengite abil ning linnaosades Õigusapteekidena tasuta õigusabi. "Õigusapteegi mõte ongi see, et kõik "tabletid"  on korraga ühes kohas," rääkis Paal. "Ühel ajal ja ühes kohas saab inimene oma küsimustele vastused. Kuigi apteegis otsest ravi ei anta, saab sealt teada, kuhu oma murega edasi pöörduda."

Õigusapteegi külastajate kolm levinumat muret on seotud pärimise, notaritoimingute ja perekonnaga. Paal tõi näite tüüpilisest juhtumist: "Vanemad kingivad oma vara lastele või lähisugulasele. Kuna võimalus oma kodus edasi elada jääb alles, arvatakse, et kõik on korras," kirjeldas ta. "Kinkija arvab, et edaspidi on ta eluasemekuludest ja majandusmuredest prii. Tegelikult jääb kinkijale isiklik servituut ehk isiklik kasutusõigus. Kinnisturaamatusse kantakse, et tal on kuni surmani õigus selles korteris või majas elada. Kuid tasuta tähendab vaid seda, et üüri ei tule maksta. Kõik kommunaalkulud nagu näiteks elekter või gaas tuleb kasutajal ka edaspidi endal maksta. Niikaua kui osapooled omavahel hästi läbi saavad, küsitavusi ei teki. Kui aga kommunaalmaksed enam korralikult ei laeku, võib näiteks kingi saanud lapse uuel elukaaslasel tekkida mõte kingiks saadud kinnisvara maha müüa."

Isiklik servituut tähendabki ainult õigust korteris või majas elada ja majutada vajadusel enda juurde oma pereliige. Kuid isiklik servituut kinnisturaamatus ei anna õigust kinnisvara müüki takistada, sest endisest omanikust on saanud sissekirjutusega kasutaja. Uus omanik peab vaid teadma, et saab korteri koos elanikuga. "Kui kinkija siis taipab, et on tegelikult omandist loobunud, võib abi otsida kinkelepingu tagasi pööramisest," rääkis Paal. "Kuid lepingut saab tagasi pöörata ainul 12 kuu jooksul alates tehingu tegemisest ja ainult sel juhul, kui kingi saaja on üles näidanud häbematut käitumist kinkija vastu."

Juhtumeid halvasti käitumisest Kingil jätkub. "Mõned aastad tagasi sisuliselt kinkisid kaks eakat inimest Tallinna-lähedase 50 ha suuruse metsaga kinnistu sama hästi kui võõrastele. Oma lastega olid mõlemad tülli läinud ja nii hakati üürilisi otsima kuulutuse kaudu," rääkis Paal. "Viljandist võttis ühendust kolmelapseline pere, kes saabuski sinna remonditud hoovimajja. Uued tulijad hakkasid vanu inimesi poputama – lubati kõik ette-taha ära teha, koristada ja pühapäeval ka pannkoogid voodisse tuua."

Vanapaar vaatas, et elu on väga ilus, ja otsustas oma vara ära anda, sest siis pole enam ka katuse parandamise muresid. Leiti, et kõige parem viis on sõlmida ostu-müügileping. Arvatavasti seepärast, et kingi saaks muidu ehk tagasi nõuda. 50 ha suur metsaga kinnistu pealinna lähedal osteti ära 5000 euroga. "Õnneks notaril kuri kahtlus siiski tekkis ja igaks juhuks pani ta lepingusse punkti, et lepingule rakenduvad kinkelepingu tingimused. See tähendab, et 12 kuu jooksul saab tehingu tagasi pöörata," rääkis Paal. "Kuu aega enne 12 kuu möödumist oligi olukord kardinaalselt muutunud. Enam pannkooke ei toodud, küll aga keerati elekter välja, uksed pandi lukku ega lubatud vanapaari hoovi peale kõndima. Olin sunnitud hagiavaldusega pöörduma kohtusse, et kinkeleping üles öelda."

Kinkelepingu tagasipööramine on väga keeruline, see võib võtta aastaid. Samas arvavad paljud, et pärimine on üks kohutavalt keeruline ja kallis asi. "Ei teata, et meil Eestis pärandimaksu polegi," märkis Paal. "Pärimisavalduse tegemine maksab nii kinnisvara kui ka päritava raha puhul võrdselt pisut üle saja euro."

Laps relva eest

Peredel on väga palju probleeme ka elatisrahadega. Perekonnaseadus ütleb, et elatis lapsele ei tohi olla vähem kui pool miinimumpalga määrast ehk praegu siis 294 eurot kuus. "Kui elatisraha nõue pööratakse täitmisele kohtutäituri kaudu, siis vanemale peab jääma 215,44 eurot kätte. Kuidas sellega toime tulla?" küsis Paal. "Asja teeb halvemaks seegi, kui teine pool kasutab last nagu relva. Kui lapsega pikemat aega suhelda ei saa, tuleb pöörduda kohtu poole ja pakkuda välja suhtluskord."

Tasuta õigusnõu Mustamäel

• Järgmine Õigusapteek avatakse 10. veebruaril kella 10-14 Kaja kultuurikeskuses. Kui meenub, et paar küsimust on ka täiturile, siis tuleb administraatori juurde tagasi minna ja oma soovist teada anda. Esimene õigusapteek alustas Vene kultuurikeskuses 10. märtsil 2010.

• Juristide liit korraldab järgmise Õigusapteegi ehk annab tasuta õigusabi 10. veebruaril kella 10-14 Mustamäe linnaosa valitsuses, Vilde tee 118.

• Tasuta abi saab notaritoimingute, pärimise, perekonna, lastele elatisraha maksmise, elatisabi, töölepingu, täitemenetluse, pankroti, kohtusse pöördumise, hagiavalduse, maksekäsukiirmenetluse, omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse, korteriühistu, lepingute ning võlgadega seotud asjades.

• Administraator juhatab abiküsijad konkreetse eksperdi juurde, kes just tema teemat valdab. Õigusapteegis on kokku 13 nõustajat: kolm advokaati ja kolm notarit, perekonnanõustaja, täitur, pankrotihaldur, kohtunik, kohaliku omavalitsuse õigusnõustaja ja kaks töölepingutega tegelevat õigusnõustajat.

• Õigusapteeki toetab Tallinna linnavalitsus. Registreerida pole vaja, juristid teenindavad elanikke elavas järjekorras. Info www.juristideliit.ee või tel 631 3002.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...