Pirita saab endale Pääsusaba nimelise tänava

Tallinna linnavõim määrab Pirita linnaosas Lepiku teelt algavale tänavale nimeks Pääsusaba tänav.

Pilt: Albert Truuväärt/Pilt on illustratiivne

Pirita saab endale Pääsusaba nimelise tänava

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Tallinna linnavõim määrab Pirita linnaosas Lepiku teelt algavale tänavale nimeks Pääsusaba tänav.

Tallinna linnavalitsuse nimekomisjon arutas Lepiku tee kõrvalharuga seonduvat 10. märtsi ja 27. augusti koosolekutel. Nimekomisjon märkis, et kehtivatest õigusaktidest ja nimekorralduslikest põhimõtetest tulenevalt ning kohanimekasutuse ühtlustamiseks on vajalik Lepiku tee harule omaette nimi määrata. Lepiku tee haru äärde jäävate katastriüksuste aadresside numeratsioon on ebaloogiline. Sellele on tähelepanu juhtinud ka maa-amet ja soovitanud määrata kõrvalharule omaette tänavanime. Piirkonda varem määratud liblikate teemast tulenevalt toetas nimekomisjon Lepiku tee harule Pääsusaba.

Nimekomisjon esitas linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Pääsusaba tänava nime. Pirita linnaosa valitsus kooskõlastas nimekomisjoni taotluse 27. märtsil.

Pääsusaba tänava nime määramise kohta on vastavalt kohanimeseadusele arvamust küsitud ka asjassepuutuvatelt maaomanikelt. Lepiku tee 36, Lepiku tee 38, Lepiku tee 44 ja Lepiku tee 46 maaomanikud olid vastu majade numeratsiooni muutmisele ning ei soovinud piirkonda uut tänavanime. Vastuväite esitanud maaomanikele selgitati täiendavalt, et kehtivatest õigusaktidest ja kohanimekasutuse ühtlustamiseks ning nimekorralduslikest põhimõtetest tulenevalt on vajalik Lepiku tee harule omaette nimi määrata. Rohkem vastuväiteid maaomanikelt ei saabunud. Tänavanime määramisest teavitati ka maaomanikke, kelle aadressi uuest tänavanimest tulenevalt eraldi korraldusega muudetakse. Maaomanikelt vastuväiteid ei laekunud.

Laadimine...Laadimine...