Ratas valitsuse üleandmisel: Eesti riik on heas seisus

"Poole ametiajaga jõudsime täita pea kaks kolmandikku koalitisiooni algul seatud ülesannetest," kinnitas valitsuse üle andnud peaminister Jüri Ratas.

Pilt: Mats Õun
Eesti

Ratas valitsuse üleandmisel: Eesti riik on heas seisus (2)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Meie rahva arv kasvab, inimeste toimetulek on paranenud, tõusnud on lastetoetused ja pensionid, tõhustunud on riigijuhtimine, turvatunne on tugevnenud," loetles valitsuse üle andnud peaminister Jüri Ratas suuri saavutusi. 

Ratas kirjutas oma sotsiaalmeedia kontol, et on aeg jätkata tööd Eesti inimeste heaks Riigikogus. "Pärast valitsuse juhtimist 4 aasta 2 kuu ja 3 päeva vältel andsin täna peaministri ameti üle Kaja Kallasele. Tegemist on tööga, mis ennekõike tähendab vastutust rahva ees, et meie riik kestaks, inimeste heaolu kasvaks ja ühiskonna ühtsus kasvaks," ütles ta. 

Ameti üleandmise hetkel on Eesti riik heas seisus. "Meie rahva arv kasvab, inimeste toimetulek on paranenud, tõusnud on lastetoetused ja pensionid, tõhustunud on riigijuhtimine, turvatunne on tugevnenud, riigikaitse toimib ja rahvusvaheline positsioon on tugev. Ent me seisame jätkuvalt silmitsi pika ja raske võitlusega koroonaviiruse epideemia vastu. Uuel valitsusel on olemas kõik võimalused tagada, et üheskoos seljatame kriisi targalt ja turvaliselt," sõnas Ratas. 

Eelmine – Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna koalitsioon – oli seadnud kokku 405 ülesannet. "Poole ametiajaga jõudsime täita pea kaks kolmandikku neist," kinnitas Ratas.

Ratas tõi välja olulisemad kordaminekud prioriteetide lõikes:

Peresõbralik Eesti

• Pikendasime vanemahüvitise maksmise ajaperioodi ja muutsime vanemapuhkust veel paindlikumaks.

• Kiitsime heaks lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2019–2023.

• Algatasime "Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030" koostamise, et leppida laiemalt kokku, kuidas toetada eesti rahva kestlikkust, saavutada ühiskonnas suurem sidusus ja ühtekuuluvustunne, kaasata rahvuskaaslasi senisest enam Eesti ellu ning soodustada tagasipöördumist.

Sidus ühiskond

• Jätkasime pensioni erakorraliste tõusudega ja käivitasime kogumispensioni teise samba reformi.

• Esitasime Riigikogule arvamuse avaldamiseks "Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030" eelnõu, et pikendada Eesti inimeste eeldatavat eluiga ja tervena elatud aastate arvu ning vähendada ebavõrdsust tervises.

• Käivitasime globaalse eestluse programmi ja arendasime eesti keele õppe võimalusi.

Teadmistepõhine majandus

• Suurendasime riigipoolset panust teadus- ja arendustegevusse 1%-ni SKP-st.

• Seadsime eesmärgiks kliimaneutraalsuse saavutamist Euroopa Liidu tasemel aastaks 2050.

• Valmis "Riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030".

Tõhus valitsemine

• Töötasime välja regionaalpoliitika programmi.

• Riigireformi osana jätkasime riigiametite konsolideerimisega. Tööd alustasid haridus- ja noorteamet, põllumajandus- ja toiduamet, transpordiamet ning keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamisel keskkonnaamet.

• Kiitsime heaks hoonete pikaajalise rekonstrueerimise strateegia, mille eesmärk on parandada järgneva kolmekümne aastaga ligi 80 protsendi Eesti elanike kodude ja töökohtade tingimusi.

Vaba ja kaitstud riik

• Panustasime riigikaitsesse vähemalt 2% SKP-st.

• Möödus Eesti esimene aasta ÜRO Julgeolekunõukogu ajutise liikmena, kus tõstatati Eesti jaoks olulisi küsimusi ning tugevdati seeläbi liitlassuhteid ja Eesti digikuvandit.

• Tõhustasime riigipoolset kriisijuhtimist ja lõime keskse kriisivarude agentuuri.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...