Riik hakkab tervishoiu kaugteenuste nõudeid üle vaatama

Riik vaatab lähiajal üle tervishoiu kaugteenustega seotud tegevuslubade nõuded ning kavatseb pikemas perspektiivis täiendada ka sellega seotud erinevaid õigusakte.

Pilt: Albert Truuväärt

Riik hakkab tervishoiu kaugteenuste nõudeid üle vaatama

Riik vaatab lähiajal üle tervishoiu kaugteenustega seotud tegevuslubade nõuded ning kavatseb pikemas perspektiivis täiendada ka sellega seotud erinevaid õigusakte.

Õigusaktide nõuded on praegu ühsesugused nii statsionaarse tervishoiuteenuse osutajale kui kaugmeditsiini teenustele keskendunud tervishoiuteenuste osutajatele, arvestamata, et faktiliselt ei vaja viimased enda tegevuses seadusandja poolt ettenähtud ruume või sisseseadet.

Telemeditsiiniettevõte Viveo Health leiab, et kaugmeditsiini teenuseid tuleks eraldi reguleerida, kuna distantsilt meditsiiniteenuste osutamiseks ei pea ettevõte vastama kõigile sellistele nõuetele kui klassikaliste tervishoiuteenuste osutamisel.

Sotsiaaalministeerium märkis, et kaugteenustega seotud tegevuslubade nõuete ülevaatamisele on oma ettepanekud esitanud ka Eesti Haiglate Liit ning protsessiga on plaanis alustada lähiajal, kuigi tuleb arvestada ka koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud tegevuste ning sinna kuluvate ressurssidega.

Ministeerium on seisukohal, et pikemas perspektiivis on vajalik kaugteenuste raames üle vaadata ja täiendada erinevaid õigusakte, mis reguleerivad nii tervishoiuteenuste korraldamist, andmekaitse kui ka vastuvõtul viibija privaatsuse tagamist ja muid kaugteenuse osutamisega seotud aspekte.

Laadimine...Laadimine...