Sikupilli ja Kadrioru kool panevad leivad ühte kappi

Kui praegu on Sikupilli keskkooli maja pooltühi ja Kadrioru Saksa gümnaasiumis napib ruumi, siis järgmisest õppeaastast peaksid Sikupillis tegutsema algklassid ning Kadriorus põhikool ja gümnaasium.

Pilt: Scanpix
Haridus Tallinn

Sikupilli ja Kadrioru kool panevad leivad ühte kappi

Urmas Kaldmaa

Kui praegu on Sikupilli keskkooli maja pooltühi ja Kadrioru Saksa gümnaasiumis napib ruumi, siis järgmisest õppeaastast peaksid Sikupillis tegutsema algklassid ning Kadriorus põhikool ja gümnaasium.

Linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, et liita järgmisest õppeaastast Sikupilli keskkool ja Kadrioru Saksa gümnaasium üheks kooliks. Sikupilli keskkool lõpetab tegevuse ning ühendkool jätkab tööd kahes majas Kadrioru Saksa gümnaasiumi nime all.

"Sikupillis on praegu ligikaudu 250 õpilast, peaaegu kolm korda vähem, kui peaks olema," tõi Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart välja koolide ühendamise peamise põhjuse. "Kadrioru Saksa gümnaasiumi ajaloolises hoones õpib seevastu peaaegu tuhat õpilast ja seal pole kõigil, eriti just algkooliõpilastel piisavalt ruumi."

Sikupilli keskkoolis õpib üheksandas klassis 18 ja kaheteistkümnendas klassis 22 õpilast. Kümnendat klassi ei ole alates 2013. aastast õpilaste vähesuse tõttu avatud. Esimeses klassis õpib 34 õpilast, teises klassis 24 ja kolmandas klassis 34 õpilast.
Seevastu Kadrioru Saksa gümnaasiumi algklassides on igaühes avatud neli paralleelklassi ning õppetöö toimub kahes vahetuses. Õhtupoolses vahetuses õpib kümme klassitäit õpilasi ehk kokku 250 last.

Alles jääb vaid üks vahetus

Kahe kooli liitmisest on räägitud vähemalt viimased kaks aastat ja Kõlvarti väitel on nüüdseks olemas konkreetne plaan, kuidas liitmine peaks toimuma. Kõik praegused Sikupilli keskkooli õpilased võivad edasi õppida Kadrioru Saksa gümnaasiumis. Endises Sikupilli gümnaasiumi hoones hakkavad õppima algklassid ning Kadrioru Saksa gümnaasiumi Gonsiori tänava hoones põhikool ja gümnaasium. Kõlvarti sõnul on mõlemad hooned nii remonditud, et sobivad sellise koolitöö korraldusega. "Koolide liitmine aitab parandada õppimistingimusi," ütles Kõlvart. "Seda ka sisuliselt. Saab pakkuda rohkem huvitegevust, arendada tugiteenuseid, rakendada eri õpetamisviise ja arvestada senisest enam iga õpilase vajadustega. Uuenenud kool saab pakkuda projektõpet, pikapäevakooli ning väikeklasse. Algkoolis saab õppetöö korraldada nii, et lapsed hakkavad koolis käima ühes vahetuses."

Kõlvart tunnistas, et kõigile lapsevanematele ei meeldi koolide liitmine ja liitmisel on ka omad miinused, kuid see on õpilaste heaolu arvestades paratamatus. "Liitmist on arutatud koolide juhtkondade, hoolekogude ja õpilasesindustega ja ka lapsevanemad on ümberkorraldusega kursis," lisas abilinnapea. "Üldiselt mõistavad kõik koolide ühendamise vajalikkust."

Tulemas mugav sõit

Gonsiori ja Kivimurru tänava koolihoonete vaheline kaugus on linnulennult 900 meetrit. Kõlvarti sõnul otsib haridusamet koos transpordiametiga praegu lahendust, kuidas kõigil õpilastel oleks võimalikult mugav kooli sõita. Õppetöö aga tahetakse korraldada nii, et päeva jooksul õpetajad ja õpilased üldjuhul kahe maja vahel liikuma ei pea.

Abilinnapea Kõlvarti sõnul on Kadrioru Saksa gümnaasiumi ja Sikupilli keskkooli liitmine üheks sammuks Tallinna koolivõrgu korrastamisel.
"Praegu ja lähiaastatel tuleb linnal tulla toime põhikooliõpilaste arvu kasvuga," rääkis Kõlvart. "Tallinna koolivõrgu korrastamise kava korraldab koole ümber ning loob juurde õppekohti paikadesses, kus neid napib. Gümnaasiumiõpilaste arvu vähenemise tõttu on vaja gümnaasiumiõpet veidi koomale tõmmata, arvestades seejuures, et tulevikus sealsete õpilaste arv jälle kasvab."

Laadimine...Laadimine...