Suviste noortelaagrite korraldajad saavad taotleda toetust

Toimetaja: Toomas Raag

Kuni 2. märtsini 2020 võtab spordi- ja noorsooamet vastu taotlusi suviste noortelaagrite korraldajatelt.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on oluline, et lapsed ja noored saaksid võimaluse suvevaheaega veeta arendavas noortelaagris.

"2019. aastal sai Tallinna toetusel suvistest noortelaagritest osa üle 4500 pealinna noore ning kokku toetati 40 noortelaagrit korraldanud partnerit. Toetus aitab alandada lapsevanema poolt laagri eest makstavat tasu ja seeläbi saab suurem hulk noori oma vaba aega sisukalt veeta," rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Toetust saavad taotleda vaid väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatavad tegevusloaga laagrid, mille vahetuse kestuseks on vähemalt kuus laagripäeva. Toetatakse noori vanuses 7–19 aastat, kelle elukohaks rahvastukuregistris on Tallinn. 

Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, välja arvatud korraldajatel, kellele jooksval aastal on Tallinna spordi- ja noorsooamet eraldanud sporditegevuse toetust. Noortelaagri toetuse taotlust saab esitada Tallinna veebilehel iseteeninduskeskkonnas, esitamise tähtaeg on 2. märts 2020 (k.a). 

Laadimine...Laadimine...