Taavi Aas: laevandus vajab riigi tuge

"Laevandus on globaalne ja väga konkurentsitihe äri, eriti meie Läänemere piirkonnas. Kriis on räsinud sektorit väga suures ulatuses ja raske aja üleelamine vajab riigi tuge," tõdes majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Pilt: Rene Suurkaev

Taavi Aas: laevandus vajab riigi tuge

Pealinn

"Laevandus on globaalne ja väga konkurentsitihe äri, eriti meie Läänemere piirkonnas. Kriis on räsinud sektorit väga suures ulatuses ja raske aja üleelamine vajab riigi tuge," tõdes majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Aas ütles teisipäeval transiidikomisjonis, et lähiaja olulisemad tegevused transiidisektoris on veeteede tasude konkurentsivõimelisena hoidmine ja ettevalmistus Operaili osaliseks erastamiseks. Ministri sõnul tuleb jätkata merendussektori toetamist keerulisel ajal ning eesmärk on hoida veeteede tasud ka edaspidi poole võrra tavapärasest madalamad.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andis Operaili nõukogule ja juhatusele ülesande valmistada ette erastamine nii, et riigile jääks kontroll strateegilistele kaubavedudele. "Saadud müügitulu on võimalik investeerida raudtee kaubavedude teeniduskvaliteedi tõstmisse ja keskkonnasäästu," rääkis Aas.

Aas lisas, et peamiselt tuleb investeerida amortiseerunud veduripargi uuendamisse.

"Eesti kaubavedurite keskmine vanus on üle 35 aasta. Koos raudtee elektrifitseerimisega on võimalik osta kaubaveoks elektrivedureid, mis võimaldab kaubavedu raudteel korraldada odavamalt ja keskkonnasäästlikumalt," ütles ta.

Transiidikomisjonis osalesid esmakordselt Transpordiameti juht Kaido Padar ja Eesti Raudtee uus juht Kaido Zimmermann, kes andsid lühikese ülevaate sektori väljakutsetest. Minister Aas rõhutas, et Eesti Raudtee puhul on jätkuvalt suureks väljakutseks ja ootuseks kaubamahtude suurendamine raudteel. Lisaks käsitles minister Aas transiidikomisjonis ka Eesti raudteetaristu halduse ja raudteetranspordi korralduse võimalikku ümberkujundamist. Selle analüüsi läbiviimine koos sektoriga on järgmise kuue kuu ülesanne.

Transiidikomisjon on riiklik komisjon, kuhu kuuluvad Riigikogu, MKM-i, Rahandusministeeriumi, Välisministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Transpordiameti, Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni esindajad. Ettevõtetest on komisjonis Eesti Raudtee, Tallinna Sadam, Rail Baltic Estonia, AS Operail, Sillamäe Sadam, Paldiski Sadam, Alexela Oil, Liwathon E.O.S., Kühne + Nagel, HHLA TK Estonia ja Tallinna Lennujaam.

Transiidikomisjoni tööks on õigusloome-, valdkondlike strateegiate-, välissuhtluse- ja finantseerimisalaste ettepanekute tegemine, et tagada meie transpordiettevõtjate konkurentsivõime ning soodustada majanduskasvu. Komisjoni juhib majandus- ja taristuminister.

Laadimine...Laadimine...