Tallinn andis 350 000 eurot Oleviste kiriku restaureerimistöödeks

"Käesoleval aastal saavad kirikud linnaeelarvest toetust kokku ligi miljon eurot," ütles linnapea Mihhail Kõlvart, kes allkirjastas täna Oleviste kirikus lepingu, millega rahastatakse renoveerimistöid.

Pilt: Albert Truuväärt

Tallinn andis 350 000 eurot Oleviste kiriku restaureerimistöödeks

Toimetaja: Toomas Raag

"Käesoleval aastal saavad kirikud linnaeelarvest toetust kokku ligi miljon eurot," ütles linnapea Mihhail Kõlvart, kes allkirjastas täna Oleviste kirikus lepingu, millega rahastatakse renoveerimistöid.

"Aastail 2016-2019 oleme taastamistöid Tallinna ajaloolistes kirikutes linnaeelarvest toetanud kokku 2,4 miljoni euroga," ütles Kõlvart.

Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel oli tänulik, et linn on juba jälle appi tulnud kiriku korda tegemisel. "Eelmisel korral me korrastasime mullu novembris linna abiga lõunakabeli katust," ütles ta. "Praegu restaureeritakse  kiriku vaateplatvorm, torni ülaosa ja tornifassaadi."

Tööde kogumaksumus on 480 000 eurot, millest  jaoks Tallinna linn annab suurema osa -  350 000 eurot. Oleviste koguduse omaosalus on 130 000 eurot. Täna kirjutasid vastavale lepingule alla Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja koguduse poolt Siim Teekel.

"Ülemine torni portaal ehk  paekividest ring torni ülaosas on veekahjustuste tõttu mõranenud ja sealt on juba tükid alla pudenenud," rääkis Teekel. "Tehakse uus vaateplatvorm, sest eelnimetatud põhjusel on vana kukkuvad kivitükid hakanud lõhkuma katust. Seepärast ongi vaja nüüd uut vaateplatvormi."

Oleviste  vaatplatvormilt avaneb linna kõige parem vaade ja suvehooaja jooksul külastab seda Teekeli sõnul ligi 100 000 huvilist.  

"Lisaks vaateplatvormile vajab torni fassaad samuti värskendamist," jätkas ta.  Need tööd tehaksegi praegu sõlmitud lepingu kohaselt. "Aga töid, mis lausa karjuvad tegemise järele, on Oleviste kiriku juures veel palju", ohkas Teekel ja avaldas lootust, et linna ja jumala abiga saab kogudus ka varsti need tööd ette võtta. "Katus, sisetööd – kõike on vaja siin parandada. Siin töö ei lõpegi."

"Oleviste kirikus käib väga vilgas töö, lisaks jumalateenistustele lööb aktiivne kogudus kaasa linnarahva abistamisele," ütles Teekel. "Sihikul on nii kodutud kui ka kõik teised abivajajad, kes meie poole pöörduvad. Püüame anda neile toiduabi, riideabi  ja muud tuge. On kontserte ja mitmesuguseid üritusi ning kohtumisi."

Linnapea Mihhail Kõlvart avaldas lepingu allkirjastamisel lootust, et sellisest koostööst Oleviste koguduse ja linna vahel saab kaunis traditsioon ja tulevikus enam ei tule kirikute renessansi programmi panna pausile, nagu see vahepealsete majandussurutise aastatel kahjuks juhtus. "Tööd on tõesti vaja siin teha palju ja on tähtis, et me igal aastal saaksime midagi ära teha," ütles linnapea.

Tallinna kirikurenessansi programm loodi 2001. aastal kohalike pühakodade ja neis asuvate kultuuriväärtuste restaureerimise toetamiseks. Kümne aastaga restaureeriti kokku 22 pühakoda ja neis asuvaid kultuurimälestisi, milleks Tallinna linn andis toetust kogusummas 102 miljonit krooni (ca 6,5 miljonit eurot). Pärast mõneaastast pausi jätkati kirikurenessansi programmi 2016. aastal väikses mahus, ent mullu tõusis toetuste maht juba 914 000 euroni.

Laadimine...Laadimine...