Tallinn kiitis heaks Kodurahuprogrammi 2020. aasta tegevuskava

Tallinna linnavõim kiitis kolmapäevasel istungil heaks Tallinna Kodurahuprogrammi 2020. aasta tegevuskava, mis toob välja programmi üldised eesmärgid.

Pilt: Dmitri Povilaitis/Pilt on illustratiivne

Tallinn kiitis heaks Kodurahuprogrammi 2020. aasta tegevuskava

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Tallinna linnavõim kiitis kolmapäevasel istungil heaks Tallinna Kodurahuprogrammi 2020. aasta tegevuskava, mis toob välja programmi üldised eesmärgid.

Tegevuskava annab ülevaate lõimumisteema ning sellega seonduvate ülesannete käsitlusest strateegias ja Tallinna arengukavas 2018-2023, rõhutades eelkõige vähemusgruppide eraldatuse vähendamist ning kaasamist aktiivsesse kultuuriellu ning tegevusi eri rahvustest noorte lõimimiseks.

Tegevuskava käsitleb ka Tallinna rahvastikku ning linna rahvuskoosseisu. Tallinna kasvavat rahvastikku, rahvusgruppide jaotust linnaositi ning rahvuskoosseisu eripära on arvestatud programmi 2020. aasta tegevuste planeerimisel.

Tegevuskava elluviimiseks on Tallinna linnavolikogu 12. detsembri 2019 määrusega ette nähtud 453 000 eurot. Tegevuskava elluviimisse kaasatakse nii Tallinna elanikke ja erinevate alade tunnustatud eksperte Eestist kui välismaalt kui ka koostööpartnereid kolmandast sektorist ja haridusvaldkonnast. 2020. aastal jätkatakse mitmete traditsiooniliste ürituste ja tegevuste korraldamist, suurematest tegevustest korraldatakse käesoleval aastal kolmeteistkümnendat korda mittetulundustegevuse toetamise projektikonkurssi, põhisuundadega noorte ühistegevuse edendamine ning vähemusrahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuriürituste toetamine.

Tulenevalt programmi projektikonkursi tõusvast populaarsusest ja mahust on plaanis konkurss ka käesoleval aastal läbi viia kolme vooruga, sarnaselt 2019. aastaga. Konkursi kolme vooru taotluste esitamise tähtajad on välja kuulutatud Tallinna kodulehel, nendeks on 3. veebruar, 6. aprill ja 24. august.

Tallinna Kodurahuprogramm on Tallinna linna 2007. aastal alguse saanud laiapõhjaline lõimumisprogramm. Tegevuskava toob välja programmi üldised eesmärgid, milleks on: luua usaldusväärseid suhteid eri rahvuste vahel; tagada linnaelanike turvalisus, vastastikune usaldus ja rahulik kooselu; ühendada eesti- ja venekeelset kogukonda; kaasata Tallinnas elavaid rahvusvähemusi erinevates valdkondades.

Laadimine...Laadimine...