Tallinn tõstab sotsiaalvaldkonna töötajate palku

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul puudutab palgatõus natuke enam kui 70 protsenti ehk 760 linna sotsiaalvaldkonna töötajat.

Pilt: Mats Õun

Tallinn tõstab sotsiaalvaldkonna töötajate palku

Tallinn ühtlustab linna sotsiaalvaldkonna töötajate palku, mistõttu kasvab alates 1. märtsist 70 protsendil sotsiaaltöötajatest palk keskmiselt seitse protsenti.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul puudutab palgatõus natuke enam kui 70 protsenti ehk 760 linna sotsiaalvaldkonna töötajat.

„Sealhulgas kasvab hooldajate ja koduhooldustöötajate palk, sotsiaalassistentide ning linna hallatavate asutuste teiste sotsiaalhoolekande töötajate keskmine palk,“ täpsustas Beškina. „Tallinna asutuste sotsiaalvaldkonda kuuluvate tööperede palgakasvuga soovime tagada samaväärset palgataset riigiasutustega, niisamuti erasektori ja riiklikult rahastatud hoolekandeteenuseid osutatavate asutustega. Seega lähtume palkade tõstmisel sellest, et vähendada palgaerinevusi sotsiaalvaldkonna tööperede lõikes.“

Sotsiaalvaldkonna töötajate palgatõusuks on vastavalt linnavalitsuse korraldusega ette nähtud 840 897 eurot.

Sotsiaalvaldkonnas oli eelmisel aastal 20 protsendiline palgatõus hooldustöötajatel ja 2019. aastal tõusis 10 protsenti palk linna sotsiaalhoolekande asutuste hooldustöötajatel, psühholoogidel ja sotsiaalassistentidel. Ühtekokku on linnaeelarvest kolme aasta lõikes kulunud sotsiaalhoolekande töötajate palgakasvuks ligi 2,7 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...