Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja videomaterjali laulva revolutsiooni tippsündmustest

17. juuni 1988 Lauluväljakul. 

Pilt: Tõnu Talivee
Kultuur Ajalugu

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja videomaterjali laulva revolutsiooni tippsündmustest

Pealinn

Sel suvel tähistab Eesti Vabariik taasiseseisvumise kolmekümnendat aastapäeva. Tallinna Lauluväljak, kus toimusid laulva revolutsiooni märgilised sündmused, valmistab ette püsiekspositsiooni ning kogub sellealast digimaterjali.

Oodatud on 1987. ja 1988. aastal Lauluväljakul toimunud sündmustega (öölaulupeod, rahvakogunemised jms) seotud materjalid – fotod, filmid, videod, mida saab digitaalselt koguda ja säilitada.

Digitaalselt võib saata ka fotosid kirjadest, artiklitest jms. Kogutud materjalist põnevamaid leide eksponeeritakse loodavas püsiekspositsioonis külastuskeskuses. Digimaterjalide tuleks saata e-maili aadressile info@lauluvaljak.ee ning kirja pealkirjaks märkida kindlasti "laulev revolutsioon".

Digimälestiste kogumine kestab kuni 10. maini 2021 k.a.

Ligikaudu 350-ruutmeetrise sisepinnaga Lauluväljaku külastuskeskus, mis on hetkel loomisel, koondab endasse laulva revolutsiooni  ning nende sündmuste mälestuse jäädvustamise ja eksponeerimise. Külastuskeskuse eesmärk on pakkuda ainulaadset harivat-elamuslikku ajaveetmise võimalust Eesti kultuuri maamärgina, laulupidude ja laulva revolutsiooni hällina tuntud kohas.

Ajalooga tutvumise kõrval on siin võimalik läbi viia ka haridusprogramme kooliõpilastele, korraldada kohtumisõhtuid laulupidude ja laulva revolutsiooni sangaritega ning korraldada temaatilisi näitusi.

Ekspositsiooni peakuraator on Helen Lausma-Saar. Kaaskuraatoriteks Marge Allandi, Riho Paramonov, Risto Lehiste. Külastuskeskuse ekspositsiooni visiooni koostas Motor OÜ. Külastuskeskus plaanitakse avada 2021 teisel poolaastal.

Laadimine...Laadimine...