Tallinna linnameedia hea tava

Pealinn avaldab Tallinna linnameedia hea tava, millest lähtuvad ajakirjanikud oma töös.

Pilt: Albert Truuväärt

Tallinna linnameedia hea tava

Pealinn avaldab Tallinna linnameedia hea tava, millest lähtuvad ajakirjanikud oma töös.

1. Üldsätted
Tallinna linnameedia (edaspidi Linnameedia) osad on käesoleva hea tava tähenduses:

 • kaubamärgi Tallinna Televisioon (edaspidi TTV) toodang;
 • linna väljaantavad ajalehed nende portaalid ja elektroonilised versioonid;
 • linna osalusel ja linna täielikul või osalisel rahastamisel toimivad sotsiaalmeediakanalid;
 • linna täielikul või osalisel rahastamisel valmiv ringhäälingutoodang;
 • linna täielikul või osalisel rahastamisel tellitav ja levitatav teavitus ning reklaam.

2. Hea tava põhimõtted

 • Linnameedia ülesanne on eelkõige linnaosade ja ülelinnalise teabe levitamine;
 • Linnameedia lähtub põhimõttest, et linna poliitilised juhid on aruandekohustuslikud oma valijate ees, kuid avaldatavad tekstid, videomaterjalid, fotod, kujunduselemendid jm ei tohi sisaldada otsest või varjatud poliitilist propagandat ja isikupropagandat;
 • Linnavalitsus kehtestab valimiste eel linnameediale valimiskampaania kajastamise põhimõtted;
 • Linnameedia ei avalda tasuta või tasulist poliitilist reklaami;
 • Linnameedia kajastab erinevate huvide ja vaadetega inimeste seisukohti.

3. Hea tava rakendamine

 • Teenistuja lähtub oma avalikkusele suunatud tegevuses linnameedia heast tavast. Teenistuja meenutab heatahtlikult head tava kolleegile, kes on selle unustanud või eirab seda.

Loe lisaks
Avaliku teenistuse eetikakoodeks https://www.riigiteataja.ee/akt/12849675
Eesti ajakirjanduseetika koodeks https://meedialiit.ee/eetikakoodeks/
Eesti Meediaettevõtete Liidu hea tava lepped https://meedialiit.ee/hea-tava-lepped/ .

Laadimine...Laadimine...