Tallinnas algab esmaspäevast taotluste vastuvõtt elukohajärgse kooli määramiseks

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Haridus

Tallinnas algab esmaspäevast taotluste vastuvõtt elukohajärgse kooli määramiseks

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kui vähegi võimalik, palume koolimääramise taotlus teha mugavalt veebis, sest nii väldime kokkupuuteid võimaliku viirusohuga," rõhutas abilinnapea Vadim Belobrovtsev. 

Esmaspäevast, 1. märtsist saavad lapsevanemad esitada taotlusi 2021. aasta septembris elukohajärgsete koolide määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele.

Belobrovtsevi sõnul on Tallinnas tänavu koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi umbes 4500, mis on ligi 600 võrra vähem kui möödunud aastal. Abilinnapea paneb lapsevanematele südamele, et kõrge nakatumisriski olukorras on mõistlikum kasutada elukohajärgse koolikoha taotlemisel e-teenust. "Kui vähegi võimalik, palume koolimääramise taotlus teha mugavalt veebis, sest nii väldime kokkupuuteid võimaliku viirusohuga. Ühtlasi saab lapsevanem eKooli kaudu esitatud taotluse puhul oodatud vastuse kiiremini e-kirjaga kätte," rõhutas Belobrovtsev. 

Taotlusi saavad 1. -15. märtsini 2021 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Nii eKooli kaudu kui ka Tallinna Haridusametispaberil esitatud taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi ning eKoolis esitatud taotluse puhul saab vanem teate e-posti aadressile hiljemalt 20. maiks. Kui taotlus on esitatud paberil, saab vanem teate postiga lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega. Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, sh lapse õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis.

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. 6-aastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada hiljemalt 1. mail 2021. Lapsevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Põhjalikum info esimesse klassi astumisest 

Tallinna koolide kontaktid

Otsi kaardilt elukohale lähemaid koole 

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45.  

Laadimine...Laadimine...