TALVIK: Raha ja poliitika segunemine riigiettevõtetes on tõsine julgeolekuoht

"Raha ja poliitika segunemine riigiettevõtetes on tõsine julgeolekuoht, mis võib kahjustada riigi toimimist," ütles riigikogu liige Artur Talvik, kelle sõnul on otsuse eelnõu moodustada Tallinna Sadamas toimunud tehingute uurimiseks Riigikogu uurimiskomisjon, saanud 51 saadiku toetusallkirjad. 

Pilt: Scanpix

TALVIK: Raha ja poliitika segunemine riigiettevõtetes on tõsine julgeolekuoht

Virkko Lepassalu

"Raha ja poliitika segunemine riigiettevõtetes on tõsine julgeolekuoht, mis võib kahjustada riigi toimimist," ütles riigikogu liige Artur Talvik, kelle sõnul on otsuse eelnõu moodustada Tallinna Sadamas toimunud tehingute uurimiseks Riigikogu uurimiskomisjon, saanud 51 saadiku toetusallkirjad. 

Otsuse eelnõu autorid on vabaerakondlased Artur Talvik ja Jüri Adams. Vastavalt eelnõule oleks Riigikogu uurimiskomisjoni ülesanne selgitada välja AS Tallinna Sadama juhtkonnas toime pandud korruptsiooni sisu, seda soodustanud asjaolud ning selle mõju ettevõtte juhtimisele, toimimisele ning riigi omanikuhuvidele.

Samuti peaks komisjon analüüsima aset leidnud korruptsioonijuhtumeid ning sõnastama järeldused selle põhjuste ning seda soodustanud asjaolude kohta. Kolmandaks peaks uurimiskomisjon esitama ettepanekud, milliseid normitehnilisi, poliitilisi või kaadrimuudatusi oleks vaja teha, et tulevikus vältida analoogilisi korruptsioonivõimalusi äriühingutes, mis kuuluvad kas täielikult või osaliselt Eesti riigile.

Eelnõu järgi peaks komisjon lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele esitama hiljemalt 2016. aasta 1. maiks.
"Me leidsime toetajaid igast fraktsioonist, ainult Reformierakonnast ei tulnud ühtegi," kommenteeris Artur Talvik Pealinnale 51 toetusallkirja kokkusaamist.

"Reformierakonna fraktsioonis arvati kuuldavasti ühe vastuargumendina, et Riigikogu uurimiskomisjon hakkaks kopeerima uurimisasutuste tööd," ütles Talvik. "Minu seisukoht on siiski, et me ei dubleeriks uurimisasutusi, vaid vaatleksime ja analüüsiksime seda teemat laiemalt või laiapõhjalisemalt, kui uurimisasutused. Seda esineb harva, ja see on muidugi positiivne, kui opositsiooni algatus saab sedavõrd suure toetuse ka koalitsioonisaadikute hulgas."

Edasi peaks otsuse eelnõu teekond välja nägema nõnda, et see läheb Riigikogu põhiseaduskomisjoni, sealt edasi aga saali, kus see peab läbima kaks lugemist. Siis esitavad Riigikogu fraktsioonid ühtlasi endi liikmed loodavasse uurimiskomisjoni. 

"Kolme nädalaga peaks komisjon seega koos olema, ja küsimus on muuhulgas selles, kui palju ressurssi Riigikogu kantselei saab eraldada komisjoni töö tegemiseks," lisas Talvik.

Otsuse eelnõu seletuskirjas öeldakse, et arvestades aktsiaseltsi Tallinna Sadam tegevuse ulatuslikkust ja tähtsust tuleb võimalikult kiirelt saada selgusele, kuidas on saanud võimalikuks, et selle juhtkonda on saanud inimesed, kes on võtnud altkäemaksu. Aktsiaseltsi nõukogu osas tuleb küsida, miks ei ole selle liikmed suutnud või tahtnud kuritarvitusi õigeaegselt märgata ja ära hoida.

On vaja ka selgust küsimuses, kas selliste aktsiaseltside toimimine, juhtimine ja nendes toimuva kontroll peaks olema üles ehitatud kuidagi teistmoodi, märgitakse seletuskirjas. Vastuseid kõikidele sellelaadsetele küsimustele on vaja kiiresti, sõltumata sellest, kui aeglaselt kulgeb ametlik uurimise ja kohtumõistmise protsess.

Eesti riigi seisukohalt on oluline ka see, kuidas Tallinna Sadamas toimunu kogemusi saaks rakendada muude Eesti riigile kuuluvate äriühingute puhul, et seal halbu arenguid ära hoida, märgitakse eelnõu seletuskirjas.

"Raha ja poliitika segunemine riigiettevõtetes on tõsine julgeolekuoht, mis võib kahjustada riigi toimimist. Uurimiskomisjon on võimas meede riigikogu käes, et analüüsida asjaolusid, mis on teinud selle hiigelkorruptsiooni võimalikuks. Samuti tuleb teavitada avalikkust juhtunu tagamaadest ning teha põhjalikke reformiettepanekuid. Mul on hea meel, et eelnõule on andnud oma allkirju nii opositsiooni kui koalitsiooni saadikud, mis tähendab, et tegu on riigile vajaliku ja parteiülese algatusega. Kutsume üles kõiki saadikuid seda toetama,“ ütles Talvik BNS-ile.

Eelnõu algatamist toetanud Keskfraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul on Tallinna Sadama korruptsiooni näol tegemist mastaapse juhtumiga, kus on välja paisatud ka rida süüdistusi poliitikutest nõukogu liikmete suunal ning see väärib selgelt põhjalikumat käsitlemist. "Seda eriti oludes, kus prokuratuur on omapoolsest uurimisest loobunud. Usun, et loodav uurimiskomisjon suudab Tallinna Sadama korruptsioonijuhtu senisest enam avada ning aitab selguse majja tuua," sõnas Simson.
 

Laadimine...Laadimine...