Tavapärane õpe jätkub esmaspäevast vaid 1.- 4. klasside õpilastele

Üldhariduskoolide õppehoonetes jätkub esmaspäevast 28. märtsini tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klasside õpilastele, teised õpilased ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda.

Pilt: Ilja Matusihis
Haridus

Tavapärane õpe jätkub esmaspäevast vaid 1.- 4. klasside õpilastele

Üldhariduskoolide õppehoonetes jätkub esmaspäevast 28. märtsini tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klasside õpilastele, teised õpilased ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda.

Õppehoonetes viibimise keeld kehtib alates esmaspäevast ka kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides.

Õppehoonetes võib viibida ja liikuda üksnes erijuhtudel: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Õpperuumides viibimisel tuleb tagada inimeste hajutamine ning väljaspool õpperuumi tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Hajutamise nõue ning muud viiruse leviku ennetamiseks vajalikud meetmed kehtivad nii õppijatele kui ka personalile. Samuti peab haridusasutus tagama, et vanemad õpilased, õpetajad ja kõik teised töötajad kannaksid maski. Alla 12-aastased lapsed maski kandma ei pea.

Piirangud ei kehti koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel, samuti puudega inimeste tegevustele. Ka ei kohaldata piiranguid haridusasutustes, kus on eraldi klassid hariduslike erivajadustega õpilastele või õpilasele, kes vajab tugiteenuseid.

Laadimine...Laadimine...