Teadusnõukoda: Eestis kehtestatud piirangud on õigeaegsed ja adekvaatsed

Teadusnõukoja hinnangul võib nädala pärast haiglaravi vajavate patsientide arv kasvada kuni 200-ni või rohkem ja neist ligukaudu veerand võivad vajada intensiivravi. Intensiivravi vajajate arv võib kahe nädala pärast ületada 100 ning kolme nädala pärast olla 200 ja 300 vahel.

Pilt: Albert Truuväärt
Tervis Eesti

Teadusnõukoda: Eestis kehtestatud piirangud on õigeaegsed ja adekvaatsed

Toimetaja: Sandra Lepik

Teadusnõukoja hinnangul võib nädala pärast haiglaravi vajavate patsientide arv kasvada kuni 200-ni või rohkem ja neist ligukaudu veerand võivad vajada intensiivravi. Intensiivravi vajajate arv võib kahe nädala pärast ületada 100 ning kolme nädala pärast olla 200 ja 300 vahel.

Koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamise teadusnõukoda hindas valitsusele esitatud raportis Eestis kehtestatud piiranguid õigeaegseteks, vahendas BNS. Teadlaste hinnangul võib nädala pärast haiglaravi vajajate arv kasvada 200 inimeseni ning neist ligi veerand neist võib vajada intensiivravi.

COVID-19 tõrje teadusnõukoda leiab valitsusele esitatud raportis, et viiruse leviku tõkestamiseks on tarvis tugevdada isolatsiooni reegleid ja koduse režiimi toimimist ning vähendada inimeste mittevajalikku viibimist avalikes ruumides ja väljaspool kodu. Eestis kehtestatud piirangud on olnud õigeaegsed ja adekvaatsed.

Viiruse leviku aeglustamine

Praegu kehtivate piirangute eesmärk on aeglustada viiruse levikut, ennetada tervishoiusüsteemi hüppelist ülekoormust ja panna alus viiruse tõrjumisele Eestist. Vastu võetud meetmete tegelik efekt ilmneb 10–14 päeva jooksul alates nende rakendamisest.

Samas nendib teadusnõukoda, et alates piirangute rakendamisest on viiruse levik Eestis olnud suhteliselt stabiilne. Nii on uute diagnoositud juhtude arv päevas perioodil 16.– 22. märtsini jäänud vahemikku 9–34 ehk keskmiselt 22 juhtumit ning seda ilma märgatava eksponentsiaalse kasvu trendita. Analüüsitud on peamiselt riskigruppi.

Teadusnõukoja hinnangul on kehtestatud piirangud on adekvaatsed, nende rakendamist tuleb jätkata, kuid mõned meetmed vajavad tugevdamist.

Viiruse edasise leviku hindamise prognoosimudelites kasutatud parameetrite aluseks on rahvusvahelised andmed, mis ei pruugi vastata täpselt Eesti oludele. Seega tuleb teadusnõukoja hinnangul suhtuda reservatsiooniga tulemustesse, eriti pikemaajalistesse prognoosidesse ning tegelik epideemia kulg sõltub paljudest asjaoludest, sealhulgas ka kehtestatud meetmete tõhususest.

Patsientide arv kasvab nädalaga 200-ni

Teadusnõukoja hinnangul võib nädala pärast haiglaravi vajavate patsientide arv kasvada kuni 200-ni või rohkem ja neist ligukaudu veerand võivad vajada intensiivravi. Intensiivravi vajajate arv võib kahe nädala pärast ületada 100 ning kolme nädala pärast olla 200 ja 300 vahel. Suremuse prognoosimine on teadusnõukogu hinnangul väga keeruline ning eelkõige sõltub see sellest, kas suudetakse ära hoida haiguse laialdasem levik vanemates elanikkonna gruppides.

Alla 60-aastaste inimeste seas on suremus 0,2–1 protsenti, kuid üle 70-aastaste seas võib ulatuda 10–15 protsendini piiresse, mida näitasid Itaalia ja Hiina uuringud. Covid-19 nakkus avaldub viiel protsendil nakatunutel kopsupõletiku ja hingamispuudulikkusega, mis vajab intensiivravi ja enamasti ka hingamisaparaati. Need viis protsenti haigetest vajavad ekspertide sõnul seega kolmanda astme intensiivravi.

Praegu on Eestis võimalik haiglates paigutada 80 Covid-haiget kolmanda astme intensiivravi voodikohale. Selleks et selliseid voodikohti juurde saada, tuleb muuta 50 teise astme intensiivravi voodikohta kolmanda astme voodikohaks, mis annaks kokku 130 kolmanda astme intensiivravi voodikohta Covid19-haigete raviks.

Veelgi on võimalik kolmanda astme intensiivravi voodikohtade arvu suurendada, kui saadaks juurde 75 hingamisaparaati, kuid sellest üksi ei piisa – voodikohtade juurde on vaja ka pädevat personali, mis eeldab ümberõpet. Mis puutub hingamisaparaatidesse, siis praegu on intensiivravi osakondades 239 töökorras aparaati ning reservis 50. Juurde on tellitud 75 hingamisaparaati. 

Laadimine...Laadimine...