ÜHISTUJUHID KOOLITUSELE: Kuidas teha maja korda nii, et naabriädi Leida kurjaks ei saa

Koolituste abil saavad korteriühistu juhid kurssi näiteks raamatupidamise, kodumaja korrashoiu, seaduste, aruka juhtimise  ja meeldiva suhtlemisega. Tänavu toetab linn korteriühistuid juhtide koolitamisel kokku 18 000 euroga.

Pilt: Albert Truuväärt

ÜHISTUJUHID KOOLITUSELE: Kuidas teha maja korda nii, et naabriädi Leida kurjaks ei saa

Kai Maran

Koolituste abil saavad korteriühistu juhid kurssi näiteks raamatupidamise, kodumaja korrashoiu, seaduste, aruka juhtimise  ja meeldiva suhtlemisega. Tänavu toetab linn korteriühistuid juhtide koolitamisel kokku 18 000 euroga.

Viiralti 7 korteriühistu juhatuse liikme Katri Saulepi sõnul vajavad teoreetilisi teadmisi eriti just alustavad ühistujuhid. "Minu teadmised korteriühistuga tegeledes on tulnud praktilisest igapäevasest tööst," ütles Saulep. "Olen kogunud aastate jooksul oskusi majandusalalt, raamatupidamisest ja juhtimisest. Alusteadmised neis valdkondades peavad ühistuga tegeledes olema. Uutel alustajatel, kel nende aladega kokkupuuteid pole olnud, on algus arvatavasti raske."

Oskus ära hoida tülisid

"Koolitustoetusega saavad korteriühistu juhatuse liikmed täiendada oma juhtimisoskusi," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Soovime toetada korteriühistu juhtide baaskoolitust, täienduskoolitust ning kinnisvarahalduri tase 4 või 5 kutse omandamist."

Kinnisvarahalduri koolitusi korraldab oma äriühingu kaudu näiteks Eesti kinnisvara korrashoiu liit. "Neljanda taseme kinnisvarahalduri koolitus hõlmab kinnisvara korrashoiu aluseid tervikuna," rääkis liidu tegevjuht Jüri Kröönström. "Kuuleb kõike, mida ühistu juhatuse liikmel tema töös vaja läheb. Põhjalikke  loenguid lepingute sõlmimisest ja õigusaktidest alates korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ehitus- ja võlaõigusseadusteni välja. Koolitust saab raamatupidamise ja juhtimise kohta. Tehniliste aladena õpetame näiteks tehnohooldust ja heakorda. Meie pakume kinnisvara korrashoiu baaskoolitusi oma äriühingu Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ kaudu."

Võrgu sõnul aitavad teadmised kaasa ka suhtlusoskuse parandamisele. "Soovime, et korteriühistu juhtidel oleks ettekujutus juhtimisega seotud õigusaktidest, sealhulgas juhatuse liikmete õigustest ja kohustustest ning valitsemisega kaasnevatest õigustest ja kohustustest," lausus ta. "Samuti on siht parandada korteriühistu juhatuse liikmete suhtlusoskust ja konfliktide lahendamise oskust."

Toetust saab 50% koolituse maksumusest, kuid maksimaalselt 130 eurot korteriühistu kohta aastas.

Silmast silma koolitused on aga koroonakriisi tõttu üha rohkem veebiteadmistega asendumas. "Internetist leiab praegu juba küllalt palju informatsiooni, tuleb lihtsalt kätte võtta ja uurida," lausus Saulep. "Eriti koroona ajal soovitan uutel juhtidel end veebi vahendusel harida."

Võrgu sõnul korraldab linnavaraamet korteriühistuile veebiseminare oma Facebooki lehel https://www.facebook.com/Tallinna.Linnavaraamet/

Järelvaadatavad seminarid

"Kohtumiste sarja jätkame loodetavasti selle aasta lõpuni," ütles Võrk. "Küsimusi saab esitada vestluse käigus ja samas saab neile ka vastused. Kui kõigile küsimustele kohe vastata ei jõua, vastame kindlasti hiljem. Saateid on võimalik ka järelvaadata."
Kinnisvarahalduri kutsetki saab taotleda veebist teadmisi hankides. "Meid kui kutseandjat ei huvita see, kuidas taotleja end ette valmistab, kas iseõppimise teel või koolituste kaudu," ütles Kröönström. "Kutsetunnistus kehtib viis aastat. Kes aga igal aastal vastavad koolitused läbib, saab viie aasta pärast taotleda kutsetunnistust järgmiseks viieks aastaks teooriatesti uuesti tegemata. Kutsetunnistus on indikaator neile, kellega suheldakse, ja näitab lepingupartnereile, et inimese teadmised on usaldusväärsed. See aitab alustaval korteriühistu liikmel oma tööga paremini toime tulla. Meie anname üheksat eri kutset, sh korteriühistu juht tase neli ja kinnisvarahaldur tase neli ja viis."

Linna koolitustoetust saab taotleda pärast seda, kui taotleja on koolituse eest tasunud ja tema esindaja koolituse läbinud.

Kuidas koolituseks toetus saada?

• Koolitus peab olema toimunud taotluse esitamise kalendriaastal mahuga vähemalt 32 tundi. Toetust saab korteriühistu juhi baaskoolituseks või täienduskoolituseks või kinnisvarahalduri tase 4 või 5 kutse koolituseks.

• Koolituse korraldajal peab olema haridus- ja teadusministeeriumi väljastatud tegevusluba või ta peab olema esitanud asjaomase majandustegevusteate.

• Toetust saab 50% koolituse maksumusest, kuid maksimaalselt 130 eurot korteriühistu kohta aastas.

• Taotlusele tuleb lisada koolitustunnistus, samuti arve tasumist tõendav maksekorraldus või muu tasumist tõendav dokument. Taotluse saab täita Tallinna projekti ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas mittetulundus.tallinn.ee/logi-sisse?redirectUrl=/iseteenindus

• Linnavaraamet korraldab korteriühistuile oma Facebooki lehel www.facebook.com/Tallinna.Linnavaraamet ka veebiseminare.

Laadimine...Laadimine...