Uskumatu prügisaaga Põhja-Tallinnas

Selle nädala esmaspäeval laekus muposse kaebus, et eelmainitud garaažiühistust umbes 50 meetri kaugusel asuvale naabergaraažiühistu alale on ootamatult tekkinud prügiladustus.

Pilt: Mupo
Tallinn Keskkond

Uskumatu prügisaaga Põhja-Tallinnas

Märtsi lõpus teavitasid mupo Põhja-Tallinna tugipunkti inspektorid Sõle tänava piirkonnas asuva garaažiühistu juhatust asjaolust, et ühistu ala on risustatud erinevat liiki jäätmetega, s h suurjäätmed, olmejäätmed, kasutatud autorehvid ja põlenud puidujäänused. Kõnele vastanud juhatuse liige lubas olukorraga tutvuda ja probleemi võimalikult kiiresti lahendada. 

Selle nädala esmaspäeval laekus muposse kaebus, et eelmainitud garaažiühistust umbes 50 meetri kaugusel asuvale naabergaraažiühistu alale on ootamatult tekkinud prügiladustus.

„Läksime kohale ja lähemal vaatlusel selgus, et  tegemist on tuttavate jäätmetega,“ ütles mupo Põhja-Tallinna piirkonna vaneminspektor Oksana Sviridenko. "Õnneks on meil olemas tunnistaja, kes oma silmaga nägi, kuidas need jäätmed garaažiühistu territooriumilt uude kohta sattusid. Kahtlus on, et sama ühistu esindajad, selle asemel, et jäätmed jäätmejaama toimetada, vedasid kogu prahi 50 meetrit eemale ja panid seal rahulikult maha“. 

Päev hiljem tuli järgmine avaldus, milles teatati, et uude kohta toimetatud prügihunnik on endisest kohast kadunud, aga taas kord edasi  liikunud - ületanud garaažide juures asuva  jalakäijate promenaadi ja pidama jäänud  linnaosa hallataval territooriumil. 

"Kutsusime välja tunnistaja, kelle  poolt laekunud videomaterjal näitab, et prügi on hoolikalt erinevatesse kohtadesse laiali puistatud,  kaasa arvatud lähedal asuvad, jalutajatele mõeldud istepingid. Ilmselt püüti  tekitada mulje, et tegemist on linnapildis tavapärase, inimeste poolse prügistamisega, " ütles Sviridenko.

Uut olukorda fikseerima läinud inspektorid sodi eest ei leidnud. Nimelt selgus, et linnaosa poolt koristusteenust pakkuv firma oli oma korralise koristustöö käigus, vahetult enne inspektorite kohalejõudmist, prahi ära koristanud.

"Asi hakkas meid niivõrd huvitama, et saatsime koristusfirmale olemasolevad fotod, küsimusega, kas tegemist võis oli sama risustusega.  Hommikul saime vastuse, et tegemist oli tõesti tuttava prügiga," ütles Sviridenko.

Asjaolude väljaselgitamiseks on Põhja-Tallinna tugipunkt alustanud väärteomenetluse. „Juhul, kui me tuvastame, et antud rikkumine on toime pandud garaažiühistu ehk juriidilise isiku huvides, siis võib garaažiühistut oodata kuni 20 000 euro suurune rahatrahv,“ lausus Sviridenko.

Taustaks: 

Tallinna jäätmehoolduseeskiri § 4.   Jäätmekäitluse üldnõuded

(8) Keelatud on jäätmete ladustamine või ladestamine selleks mitteettenähtud kohtadesse.

 Jäätmeseadus

§ 120-7.   Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirjas sätestatud jäätmehooldusnõuete rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 eurot.

 

Laadimine...Laadimine...