Väliskomisjon võttis vastu avalduse EL-i ja NATO ühtsuse toetuseks

"Peame õigeks ja toetame Euroopa Liidu ühiseid pingutusi rahvatervise, teadusuuringute, majanduse ja teistes antud kriisi seisukohast kriitilistes valdkondades," seisab avalduses.

Pilt: Scanpix
Eesti

Väliskomisjon võttis vastu avalduse EL-i ja NATO ühtsuse toetuseks (5)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Peame õigeks ja toetame Euroopa Liidu ühiseid pingutusi rahvatervise, teadusuuringute, majanduse ja teistes antud kriisi seisukohast kriitilistes valdkondades," seisab avalduses.

Riigikogu väliskomisjoni liikmed võtsid vastu Euroopa Liidu ja NATO ühtsust ning liikmesriikide vahelist solidaarsust toetava avalduse, vahendas BNS. 

Euroopa Liidu ja NATO ühtsus aitavad kriisi kergemini ületada, seisab avalduses. Komisjon märgib, et kujunenud olukord on Euroopa Liidule ning selle liikmesriikidele tema ajaloo jooksul üheks suurimaks väljakutseks. Väliskomisjon avaldas heameelt, et Euroopa Liit ning selle institutsioonid on viimastel nädalatel tajunud kriisi sügavust ja suurendanud oma aktiivsust ning otsustavust COVID-19 koroonaviiruse leviku ja selle tagajärgedega võitlemisel.

"Peame õigeks ja toetame Euroopa Liidu ühiseid pingutusi rahvatervise, teadusuuringute, majanduse ja teistes antud kriisi seisukohast kriitilistes valdkondades," seisab avalduses. Komisjon tervitas Põhja-Makedooniat kui NATO uut liikmesriiki ja rõhutas avatud uste poliitika olulisust nii Euroopa Liidu kui NATO elujõulisuse tagamisel.

"Eestile on Euroopa Liidu ja NATO liikmesus asendamatud nii julgeoleku kui majanduse arengu seisukohast. Läänemaailma väärtusruumi kaitse peab olema täna liitlaste prioriteet. Väärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdõiguslikkuse, õigusriigi põhimõtte ning inimõiguste kaitse on erakordselt olulised. Euroopa Liit peab ühiselt vastu seisma kõigile katsetele kasutada erakorralist olukorda oma kodanike vabaduste ja õiguste piiramiseks," seisab avalduses.

"Eesti on Euroopa Liidu ja NATOga liitumisest saadik olnud usaldusväärne ja konstruktiivne liikmesriik ja koostööpartner ning soovime seda olla ka tulevikus. Käesolev väljakutse on kõigile meie partneritele ja liitlastele keeruline, kuid tuginedes tugevatele atlandiülestele suhetele on läbi ühiste pingutuste ja koordineeritud koostöö raskused kiiremini ületatavad," seisab avalduses.

Enne avalduse vastuvõtmist kuulas komisjon istungil veel Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni ülevaadet eriolukorra meetmetest Ühendkuningriigis, Eesti alalise esindaja ÜRO juures Sven Jürgensoni ülevaadet Eesti tegevusest ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikmena ning Eesti suursaadiku Kristi Karelsohni ülevaadet olukorrast Ungaris.

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...