Valitsus tasub Tallinnale 2 miljonit erakoolikulusid ilmselt reservist

Rahandusministeerium esitas valitsuse istungile eelnõu, millega tasutaks Tallinna linnale vastavalt kohtuotsustele valitsuse reservist kokku 2 miljonit eurot erakoolide tegevuskulude katteks.

Pilt: Scanpix

Valitsus tasub Tallinnale 2 miljonit erakoolikulusid ilmselt reservist (1)

Rahandusministeerium esitas valitsuse istungile eelnõu, millega tasutaks Tallinna linnale vastavalt kohtuotsustele valitsuse reservist kokku 2 miljonit eurot erakoolide tegevuskulude katteks.

Rahandusministeerium esitas valitsusele otsustamiseks eelnõu, millega eraldataks valitsuse reservist 2 miljonit eurot Tartu ringkonnakohtu ja riigikohtu otsuste täitmiseks, seisab vastavates dokumentides, vahendas BNS.

Lisaks kohtutes Tallinna kasuks välja mõistetud 2 miljonile nõutab linn riigilt veel 2,6 miljonit eurot samaks otstarbeks. Linnavalitsuse hinnangul ei pea selle summa saamiseks jääma ootama riigikohtu otsust. Selle summa reservist katmist ministeerium praegu ei taotle.

Riigikohus otsustas jaanuaris, et haridus- ja teadusministeeriumil tuleb tasuda Tallinna linnale erakooliseaduse rakendamisest tulenevad kulud ligikaudu 600 000 euro ulatuses. See summa lisandus juba ringkonnakohtus välja nõutud 1,4 miljonile eurole.

Tallinna linn pöördus 2013. aastal riigi vastu kohtusse erakooliseadusest tuleneva kohustuse rahastamiseks. Ringkonnakohtu positiivne otsus katab 2011. aasta septembrist kuni 2012. aasta detsembrini tehtud kulutused, riigikohtu otsus aga 2013. aasta 1. jaanuarist 2014. aasta 17. novembrini makstud summasid.

Riigikohus tuvastas oma 2014. aasta 28. oktoobril tehtud otsuses, et erakoolide rahastamine on riiklik ülesanne ning põhiseadusega on vastuolus selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele erakooliseadusega pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...