Valitsus võtab kahjude leevendamiseks kasutusse 2020 lisaeelarve raha

Valitsus pikendas korterelamute rekonstrueerimise ja kasutusest välja langenud ehitiste lammutamise rahastamiseks ette nähtud vahendite kasutamiseks kohustuste võtmise tähtaega tänavusse aastasse.

Pilt: Ilja Matusihis

Valitsus võtab kahjude leevendamiseks kasutusse 2020 lisaeelarve raha

Valitsus kinnitas neljapäeval COVID-19 toetuste üldmääruse, mis on eelduseks riigi 2020. aasta lisaeelarve vahendite kasutamiseks COVID-19 piirangute kompensatsioonideks 2021. aastal.

Samuti tegi valitsus otsuse möödunud aasta lisaeelarve kasutamata vahendite ülekandmiseks tänavusse aastasse, teatas valitsuse pressiesindaja. Jätkatakse nii Maaelu Edendamise Sihtasutuse kui ka SA KredEx kaudu rakendatavate toetusmeetmetega, samuti jätkub korterelamute rekonstrueerimise toetus.

COVID-19 toetusmeetmete üldmääruse kohaselt pikendatakse lisaeelarve vahendite kasutamise tähtaega kuni 30. juunini. Seni sai vahendeid kasutada kuni möödunud aasta lõpuni. Määrust muudetakse, et seoses lisaeelarve vahendite kasutamise tähtaja pikendamisega, pikeneksid ka toetusmeetmetes kohustuste võtmise tähtajad.

Muudetakse ka viiteid Euroopa Komisjoni määrusele ja teatisele, mis puudutab riigiabi ajutist raamistikku COVID-19 puhangus. Komisjon on teatist ja määrust mitmel korral muutnud.

Ühtlasi nähakse määrusega ette, et kui kavandatud raha ei kasutata tähtajaks ära, siis kantakse see riigi tuludesse. Kui toetusmeetme raha saadi valitsuse reservist, siis kantakse kasutamata jäänud raha ka valitsuse reservi tagasi.

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist.

Valitsus kinnitas majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ministri meetme määruse muutmise eelnõu, millega pikendatakse korterelamute rekonstrueerimise toetust. Täpsemalt pikendatakse korterelamute rekonstrueerimise ja kasutusest välja langenud ehitiste lammutamise rahastamiseks ette nähtud vahendite kasutamiseks kohustuste võtmise tähtaega tänavusse aastasse.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu jätkub kriisimeetmete rakendamine 2021. aastal olemasoleva laenumeetme ülejäägist 14,3 miljoni euro ulatuses. Sellest 12,3 miljonit eurot suunatakse käenduste mahu suurendamiseks käendusreservis ning 2 miljoni euro ulatuses suurendatakse käibelaenude andmist.

SA Kredex kaudu jätkub kriisimeetmete pakkumine eelmise aasta lisaeelarve vahenditest 180 miljoni euro ulatuses. Jätkatakse erakorraliste laenukäenduste ja käibelaenude pakkumist.

Ühtlasi otsustati jätkata majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevate riigiosalusega äriühingute aktsiakapitalide suurendamise meetmega, mille uus eelarve on 10 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...