VIDEO! Kohalikud tahavad Rulli tänava ülekäiku, kuid Edelaraudtee peab seda ohtlikuks

Nõmmel, Rulli tänava lõpus asub raudtee ülekäik, mis on kohalikele aastakümneid oluline ühenduspunkt olnud. Nüüd soovib Edelaraudtee turvalisuse kaalutlusel ülekäiku kaotada, kuna lähedal asub kaks ohutumat ülekäiku.

VIDEO! Kohalikud tahavad Rulli tänava ülekäiku, kuid Edelaraudtee peab seda ohtlikuks

Liisa Aadussoo

Nõmmel, Rulli tänava lõpus asub raudtee ülekäik, mis on kohalikele aastakümneid oluline ühenduspunkt olnud. Nüüd soovib Edelaraudtee turvalisuse kaalutlusel ülekäiku kaotada, kuna lähedal asub kaks ohutumat ülekäiku.

 

Rulli tänava ülekäiku soovitakse  likvideerida, kuna ühetasandilise ülekäigu juures pole tõkkepuud ega helisignaali, mis teeb selle ohtlikuks. Teine argument on see, et lähedal asub veel kaks ülekäiku, mis on turvalisemad. Linnaosavalitus ning Liiva küla selts usuvad, et lahendus peitub mujal.

„Kui see on ohtlik ülekäik, siis tuleb midagi ette võtta,“ lausus Nõmme linnaosa vanema asetäitja Karmo Kuri. „Kui on vaja siis peaks paigaldama helisignaali, tõkkepuu või tasandama ebatasasused. Kuid nõustuda Edelaraudtee mõttega ei saa. Ka praegu on mitmed inimesed siit mööda kõndinud, kuid Viljandi mnt ülekäigust niipalju ülekäijaid pole.“

Arutelud on kestnud juba mitu aastat, kuid siiani pole lahendust leitud. Edelaraudtee esindaja sõnas, et nende otsus on otseselt seotud turvalisuse kaalutlustega ning fakt, et elanikud on harjunud sealt kaudu käima, ei tohiks olla faktor ohutuse eiramiseks muutuvates tingimustes.

„On teada, et Elron on tellinud uued rongid ja Tallinn-Viljandi-Rapla lõigul liiklustihedus peaks tõusma teadaolevalt kuskil 3-4 rongipaari, mis tähendab seda, et rongiliiklus tiheneb,“  ütles Edelaraudtee juhatuse liige Rain Kaarjas. „On ju ka surve aegruumiliste vahemaade vähendamiseks ehk kiiruse tõusuks. Need kaks komponenti viitavad sellele, et ohutus peab nende argumentidega arvestama.“

Kaarjas lausus, et kõik Viljandi suunal asuvad samatasandilised ülekäigud tuleks viia üle eri tasanditele. „Viimase otsuse teeb siiski Tehnilise Järelevalve amet, kes sõltumatuna kõigi poolte argumente arvesse võtab,“ lisas ta.

„2019.a. on Tallinna linn sinna väljastanud projekteerimistingimused eemal oleva tunneli jaoks, mille juurde on öeldud, et tasuks kaaluda antud ülekäigu sulgemist,“ ütles Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.„ Kui tuleb nüüd taotlus TTJA-sse siis me kaasame kõik osapooled ning teeme kaalutletud otsuse, kas on mõistlik see sulgeda või mitte.“


 

Laadimine...Laadimine...