VIDEO! Mustakivi tee pikenduse mõjualas tehakse keskkonnauuringuid

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul tuli lindude uuringust välja, et tegelikult on asustatud alale tekkinud väga palju eramuid.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! Mustakivi tee pikenduse mõjualas tehakse keskkonnauuringuid (1)

Liisa Aadussoo

Mustakivi tee pikenduse rajamist käsitlevad keskkonnauuringud püüavad leida leevendusmeetodeid, mis viiksid tee ehituse mõju loodusele miinimumini. Mitmed uuringud veel käivad, kuid osa on juba tulemust toonud.

 

Taimestiku ja loomastiku inventuuri koostatakse edasi, kuid hetkel on tehtud uuring näiteks ulukite ja haudelindude kohta. Uuringute lõpptulemit peaks olema võimalik 2022 esimeses pooles ka elanikele tutvustada.

"Lindude uuringust tuli põhiliselt välja, et tegelikult on asustatud alale tekkinud väga palju eramuid. Seega valgusreostus on väga suur ja see on pannud metsloomad uue elupaiga otsimisele mõtlema," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. "Seal ei ole praegu selliseid liike, et peaks ala kaitse alla võtma või tegema seal spetsiaalseid korrektuure."

Veel on vara öelda, milliseid plaane see uuring projekti lähteülesandesse juurde tekitab, kuid üks variant on osa teest ehitada tunnelina või sillana, et loomade ja lindude tegemised saaksid jätkuda. Siiski pole kõik Pirita elanikud veel Mustakivi tee läbimurde plaani kasulikkuses veendunud.

"Me oleme seisukohal, et teed ei ole võimalik ilma loodust kahjustamata ehitada," lausus Pirita elanik Erik Vest. "Muidugi on võimalik teha kalleid objekte, näiteks ehitada teed tunnelitesse. Aga me küsime, mida me lahendame? Meile öeldakse, et põhiprobleem on see, et Viimsi inimesed, kes tahaksid Piritalt mööda sõita, ei saa seda teha. Aga tegelikult on nii, et Viimsi inimesed ei taha siia sõita, vaid tahaksid Pärnamäe teelt sõita Peterburi teele, kus on nende jaoks sõlmpunkt."

Vest usub, et tee ehitus probleemile lahendust ei paku ning looduskeskkonda mõjutab tee ehitus siiski. Lasnamäe linnaosa vanem ütles, et mõistab emotsionaalselt, et keegi ei taha oma kodu kõrvale suurt teed, kuid püüab tuua tee olemusse selgust.

"Ma arvan, et siin on küsimus riskide hajutamisest ja inimeste teadlikkuse tõstmisest, peame ka selgelt ütlema, et juhul kui Mustakivi tee pikendus tuleb, ei hakka see olema magistraaltee vaid pigem kitsas linnatänav, mis ei too endaga väga palju koormust kaasa," selgitas Vladimir Svet.

Linn lubab, et lisaks tee-ehitusspetsialistidele kaasatakse projekti loomisesse keskkonnauuringute spetsialistid, et hoida looduslikku kooslust ning koostöös püütakse leida parim võimalik lahendus.

 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...