VIDEO! Mustamäele ehitatakse enam kui 120 korteriga sotsiaalhoone

"Hoonesse on kokku planeeritud üle 120 korteri, millest peaaegu pooled on kavandatud kööktubadena ja neljandik 1-toaliste korteritena. Detailplaneeringus lahendatakse ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine," rääkis abilinnapea Eha Võrk.

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeiv

VIDEO! Mustamäele ehitatakse enam kui 120 korteriga sotsiaalhoone

Toimetaja: Sandra Lepik

"Hoonesse on kokku planeeritud üle 120 korteri, millest peaaegu pooled on kavandatud kööktubadena ja neljandik 1-toaliste korteritena. Detailplaneeringus lahendatakse ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine," rääkis abilinnapea Eha Võrk.

Tallinna Linnavalitsus võttis vastu A. H. Tammsaare tee 135 kinnistu detailplaneeringu, mille alusel kavandatakse sotsiaalkorteritega hoonet koos teenindavate ruumidega. 

Võrgu sõnul kavandatakse kinnistule sotsiaalkorteritega hoonet koos seda teenindavate ruumidega, kuna linnaosas on vajadus sotsiaalkorterite ning -teenuste järgi. "Hoonesse on kokku planeeritud üle 120 korteri, millest peaaegu pooled on kavandatud kööktubadena ja neljandik 1-toaliste korteritena (tuba ja köök). Detailplaneeringus lahendatakse ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine," rääkis Võrk.

Abilinnapea lisas, et eluruumid on mõeldud eelkõige eakate majutamiseks. Lisaks on kavandatud rajatavasse hoonesse ka kahe- ja kolmetoalised kortereid, mis on mõeldud lastega perede majutamiseks. Täpsem lahendus korterite arvu, suuruse, parkimiskohtade arvu jms suhtes lahendatakse projekteerimise käigus.

Õuealale rajatakse mänguväljak, välijõusaal jms. Hoones nähakse ette võimalused eakatele ja liikumispuuetega inimestele vajaduse korral rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks (massaaž, ravivõimlemine jms). Lisaks korraldavad sotsiaaltöötajad pesupesemise, toitlustamise ja isikliku hügieeni teenuste osutamise. Sotsiaaltöötajad organiseerivad elanikele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi (huviringe, klubitegevust) esimesel korrusel ühistegevuse ruumis. Samuti tagatakse elanikele vältimatu meditsiiniline abi ning vajadusel ka perearsti, psühhiaatri ja psühholoogi konsultatsioon. 

Kinnistul paiknenud Mustamäe Linnaosa Valitsuse hoone lammutati möödunud aasta novembris. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata A. H. Tammsaare tee 135 kinnistule ehitusõigus kuni kaheksa maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone ehitamiseks. Hoone maa-alusele korrusele on kavandatud parkimine. Võimalik hoolekandeasutus koos teenustega on planeeritud hoone esimesele ja osaliselt teisele korrusele. 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on A. H. Tammsaare tee 135 detailplaneeringu koostamiseks sõlminud lepingu arhitektuuribüroo Artes Terrae OÜ-ga. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldab linnaplaneerimise amet koostöös Mustamäe Linnaosa Valitsusega. Hoone projekteerimisega on võimalik alustada pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Laadimine...Laadimine...