VIDEO! Sotsiaalminister raviks hoolekande rahapuudust uue maksuga

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul peaks hoolekandeteenuste rahastamine hakkama käima sarnaselt meditsiiniga, kus ravi eest tasub haigekassa. Kõrged kohatasud hooldekodudes, lähedaste suur hoolduskoormus, hooldusteenuste kehv käesaadavus. Juba mantrana kõlavate probleemide leevendamiseks vaja minevast rahast jääb igal aastal puudu 150 miljonit eurot. 

Pilt: Svetlana Aleksejeva

VIDEO! Sotsiaalminister raviks hoolekande rahapuudust uue maksuga

Toimetaja: Toomas Raag

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul peaks hoolekandeteenuste rahastamine hakkama käima sarnaselt meditsiiniga, kus ravi eest tasub haigekassa. Kõrged kohatasud hooldekodudes, lähedaste suur hoolduskoormus, hooldusteenuste kehv käesaadavus. Juba mantrana kõlavate probleemide leevendamiseks vaja minevast rahast jääb igal aastal puudu 150 miljonit eurot. 

 

Valitsus arutab sotsiaalminister Tanel Kiige (Keskerakond) eepanekul võimalust kehtestada hoolduskindlustusmaks, et hoolekandesse lisaraha saada, kas 18. või 19. detsembril, kirjutas Postimees.

Kiige sõnul võiks hoolduskindlustusmakse olla kaks protsenti palgast, millest poole tasuks töötaja, teise poole tööandja. Kiige sõnul tähendab see konkreetse makse loomist, mida kogutaks hooldusvajaduse katmiseks. Nii nagu toimib haigekassa, kus väljamakseid tehakse raviasutusele.

"See peaks olema eraldi eelarvega hoolduskassa, mille puhul on selgelt kokku lepitud, mida rahastatakse, millises mahus, milline saab olema inimese omaosalus," ütles Kiik, kelle visiooni järgi oleks ka see solidaarne maks.

Kiik selgitas, et praegu panustavad riik ja kohalik omavalitsus igal aastal sotsiaalhoolekandesse kokku 100 miljonit eurot ehk puudujääk on suurem, kui praegu valdkonda investeeritakse. Käesaadavuse mões on suurimad käärid koduteenuse pakkumisel. Suurim raha puudujääk on üldhoolduses.

Laadimine...Laadimine...