VIDEO! Tallinn avab ööpäevase lastehoiu, toetab eralasteaedade teenust kasutavaid peresid ja suleb külastajatele loomaaia

"Eriolukorras toetab linn ka neid vanemaid, kelle lapsed käivad eralasteaedades samas ulatuses, nagu on toetatud kohatasu kaotamisega munitsipaallasteaias käivate laste vanemaid," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Samuti suletakse koroonaviiruse COVID-19 tõttu Tallinna loomaaed, et vähendada nakkusriski avalikus linnaruumis."

Pilt: Ilja Matusihis

VIDEO! Tallinn avab ööpäevase lastehoiu, toetab eralasteaedade teenust kasutavaid peresid ja suleb külastajatele loomaaia

Õnne Puhk

"Eriolukorras toetab linn ka neid vanemaid, kelle lapsed käivad eralasteaedades samas ulatuses, nagu on toetatud kohatasu kaotamisega munitsipaallasteaias käivate laste vanemaid," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Samuti suletakse koroonaviiruse COVID-19 tõttu Tallinna loomaaed, et vähendada nakkusriski avalikus linnaruumis."

  

Tallinna linnavalitsus otsustas maksta iga eralasteaias käiva lapse eest lapsevanematele täiendavat toetust ning töötab selleks välja vastava meetme. See tähendab, et pered säästavad nüüd eralasteaia arvelt samaväärselt munitsipaallasteaedades käivate laste vanematega, kes on eriolukorras kohatasust vabastatud.

"Eriolukorras toetab linn ka neid vanemaid, kelle lapsed käivad eralasteaedades samas ulatuses, nagu on toetatud kohatasu kaotamisega munitsipaallasteaias käivate laste vanemaid. Lähtume sellest, et linna toetus peab olema võrdne sõltumata sellest, millises lasteaias laps käib. Täpne toetamise vorm on veel töös, aga oleme põhimõttelise otsuse teinud," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. 

Tallinna linn toetas juba eelnevalt eralasteasutuste pidajaid - ühe lapse kohta maksti juba varasemalt toetust samas mahus, kui linna lasteaedades – 187 eurot lasteaias käiva lapse kohta juhul, kui laps ja tema vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Täiendav toetus summas 71,25 eurot tagab selle, et eralasteaiad oleksid jätkuvalt avatud ning lapsevanemate teenuse arved väiksemad. Meetme abil toetame, et eralasteaiapidajad jätkaksid oma tegevust ning tööl käivatel lapsevanematel oleks vajaduse korral tagatud võimalus viia oma laps senisesse lasteaeda.

Lisanduva toetuse vajadus on tekkinud asjaolust, et ka eralasteaedades käivate laste vanemate majanduslik seis võib olla eriolukorrast tingitud majanduslike probleemide tõttu halvenenud. Samuti on ka eralasteaedade pisikeste klientide hulgas lapsi, kelle vanemad töötavad tervishoius või jõustruktuuride esindajatena – kuivõrd täiendava toetuse saamise eelduseks on see, et lasteaedade tegevus jätkub ning nad on valmis lapsi vastu võtma, toetab meede ka arstide, õdede, politseinike ning päästjate töövalmiduse tagamist eriolukorras.

Tallinna eralasteaiad pakuvad teenust ligi 800 lapsele.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et kõik pealinna lasteaiad töötavad.

"Kuigi laste arv on märkimisväärselt langenud, on lasteaiad avatud – kõik ohutusmeetmed ja terviseameti soovitused on jälgitud ja viiruse levik on maksimaalselt takistatud," ütles ta.

Abilinnapea ütles, et eriolukorras saab linn avada ka ööpäevaringse rühma neile lapsevanematele, kes töötavad esirindel, mõeldes arstidele, politseinikele, päästjatele.

"Kõigile neile, kes on sunnitud olema ka öösel tööl, pakume vajadusel võimaluse, et lapsed on lasteaias hoitud ja valvatud ööpäevaringselt," ütles ta.

Kõlvart: mänguväljakutel olemine on praegu ohtlik!

"Ma loodan, et inimesed lähtuvad tervest mõistusest, et mänguväljakutel olemine on praegu ohtlik," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tänasel Tallinna Linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Kahjuks peame alates homsest sulgema ka Tallinna Loomaaia," ütles linnapea. "Kui väljas viibivate inimeste arv hakkab kasvama, aga ka epideemia oht kasvab, siis peame rakendama rangemaid piiranguid," selgitas ta.

Kõlvart, ütles, et kui eile õhtul tuli välja uudis, et Tallinn paneb mängu- ja spordiväljakud kinni, siis juba tänaseks on see otsus realiseeritud ja ligipääs piiratud.

"Mängu- ja spordiväljakul on vähemalt kaks nakkusriski – inimestevaheline kontakt ja kokkupuude pinnaga ning see teine risk jääb isegi siis, kui on kehtestatud kogunemispiirangud," selgitas ta otsuse hädavajalikkust.

"Inimestel võib tekkida soov pääseda mänguväljakutele, aga meie tähtsaim eesmärk on anda inimestele sõnum, et see on ohtlik," rõhutas ta.

On tekkinud küsimus, et mis saab korteriühistutele kuuluvate mänguväljakutega.

"Linn ei saa neid keelata või kinni panna, aga me pöördume korteriühistute ja eraomanike poole, et nad võtaksid eeskuju ja piiraksid ligipääsu – see on tähtis ja vastutustundlik otsus," ütles Kõlvart.

Loomaaed suletakse eriolukorra tõttu

Alates homsest, 26. märtsist suletakse koroonaviiruse COVID-19 tõttu Tallinna loomaaed, et vähendada nakkusriski avalikus linnaruumis.

Tallinna linn otsustas Vabariigi Valitsuse kehtestatud uute avalike piirangute tõttu sulgeda alates homsest, 26. märtsist loomaaia väravad. Eriolukorra tõttu on külastajate arv loomaaias viimastel päevadel küll vähenenud, kuid nakkusriski ajal on kokkupuude inimeste vahel siiski kõrge.

Kõlvarti sõnul oli loomaaia sulgemise otsus tingitud nii Vabariigi Valitsuse vastu võetud otsuste kui ka linnapoolse hinnanguga koroonaviiruse leviku tõkestamisele. "Me ei saa lubada, et avalikus ruumis tekiks inimeste kontsentratsioon. Peame vältima otsekontakte ajal, mil epideemiaoht on väga kõrge," lisas Kõlvart.

Vabariigi Valitsus otsustas, et alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet.

Terviseameti info kohaselt levib koroonaviirus piisk-õhknakkuse teel ning kandub hõlpsasti edasi pindade kaudu.

Vaata Tallinna infot seoses koroonaviiruse tõkestamisega siit https://www.tallinn.ee/est/Koroona-tokestamine

Ettepaneku taastada Ralf Allikvee volitused

 Kõlvart teeb Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogule ettepaneku taastada Ralf Allikvee volitused juhatuse esimehena.

"Koroonaviirusest põhjustatud kriisi lahendamisel on tervishoiuasutustel keskne roll. Arvestades eriolukorda peab suurhaigla juhatus olema täielikult mehitatud, et tagada haigla valmisolek kriisijuhtimiseks ja patsientide raviks. Praeguse olukorra lahendamisse on vaja kaasata kõik tippspetsialistid ning Ralf Allikvee kogemus haiglajuhi ning arstina on väga vajalik," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnapea sõnul suhtub Tallinna linn kerkinud kahtlustesse tõsiselt ning haigla teeb koostööd õiguskaitseasutustega ja on alustanud riigihangetega seotud protsesside ülevaatamist. "Pean võimalikuks juhatuse esimehe volituste taastamist seetõttu, et mulle teadaolevalt ei seondu juhatuse esimehele esitatud kahtlustus omakasuliste korruptsioonikuritegudega," ütles linnapea.

Juhatuse esimehe volitused on alates jaanuari lõpust peatatud seoses ITK töötajate suhtes alustatud kriminaalmenetlusega.

Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu koguneb täna, 25. märtsil.

Laadimine...Laadimine...