VIDEO! Tallinn pakub erinevaid toetusi toimetulekuraskustes inimestele

Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu ütles, et Toidupanga abil antakse toidujagamise kohtades Töötukassa teenuste ja võimaluste kohta informatsiooni.

VIDEO! Tallinn pakub erinevaid toetusi toimetulekuraskustes inimestele

Liisa Tupits

Märtsi lõpust alates on kasvanud Tallinnas töötute arv enam kui 5000 võrra. Tänaseks on end töötuks registreerinud 17 748 inimest. Lisaks riigi ehk Töötukassa poolt makstavatele  hüvitistele, pakub ka Tallinna linn oma elanikele täiendavalt sotsiaalset tagatist erinevate toetuste näol.

"Kindlasti kui on vaja abi või kui on majanduslik olukord perekonnas halvenenud, siis alati tuleb pöörduda sotsiaalhoolekande osakonna poole, linnaosa valitsusse, et saada nõustamist," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

"Näiteks tänasest päevast üks väga hea koostöö näide on meil Toidupanga näol, kus toidujagamise kohtades jagatakse Töötukassa teenuste ja võimaluste kohta informatsiooni. Meie huvides on, et kõik inimesed kes on kaotanud töö, jõuaksid Töötukassasse, kus neil on võimalus oma konsultandiga, vajadusel karjäärinõustajaga arutada neid võimalusi," rääkis Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu.

Tallinnal on ligi 50 universaal- ja sotsiaaltoetusliiki, muuhulgas ka sissetulekust sõltumatuid toetusi. Linn tagab juba eluaseme kaotanud peredele ja linlastele kiirkorras ajutise majutusvõimaluse. Tegemist on lühiajalise majutusega, kuni leitakse inimesele sobiv üürikorter või alternatiivne lahendus. Meedet kasutatakse esialgu selle aasta lõpuni.

"Ühekordne toetus on 600 eurot, mida saab siis paluda, kui pere võtab üüriturult endale uue kodu," täpsustas Beškina. 

Olulisel kohal on ka toetused lastega peredele. 1. septembrist on lasteaia kohatasust täies ulatuses vabastatud vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad. "Ehk siis tavalasteaia puhul on see 71 eurot ja ujulaga lasteaia puhul 78 eurot. Samas on  lisatoetused ka peredele kus lapsed käivad era lasteasutustes,” sõnas abilinnapea Beškina.

Linn katab eralasteaias ja lastehoius käivate laste toidukulu ning maksab hariduslike erivajadustega  lapse õppemaksu toetust 71,25 eurot.  Kuni 30. novembrini saab esitada veel  taotlust esmakordselt kooli mineva lapsele ranitsatoetust. Seni toetas linn lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse kasutajaid kohatasu maksmisel. Tegemist on täiendava soodustusega linna makstavale lapsehoiuteenuse hüvitisele, mille määraks 2020. aastal kuni 187 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta. Kuni 30. novembrini 2020 saab veel esitada taotlust esmakordselt kooli mineva lapse ranitsatoetust.

 

Laadimine...Laadimine...