VIDEO! Tallinna lasteaedades viiakse läbi kõneravi pilootprojekti

"Osalemiseks valiti need lasteaiad, kes juba kevadel, kui kõneravi.ee pakkus võimalust tasuta nende keskkonda kasutada, aktiivselt osalesid," lausus Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist Karin Lember.

Tervis Haridus Tallinn

VIDEO! Tallinna lasteaedades viiakse läbi kõneravi pilootprojekti

Liisa Aadussoo

Tallinna Haridusamet ja Cognuse OÜ viivad kahekümnes Tallinna lasteaias läbi kõneravi uuringut. Selle käigus selgitatakse välja interaktiivse harjutuste keskkonna vajalikkust laste kõneravis. 

Seitse kuud kestvas uuringus osaleb kümme lasteaeda, kus töötab logopeed ning kümme, kus selline spetsialist puudub. Tallinnas on 126 lasteaeda ning nendest ligi pooltes ei ole logopeedi kohapeal olemas, mistõttu on kõneravi tugi oluline.

"Osalemiseks valiti need lasteaiad, kes juba kevadel, kui kõneravi.ee pakkus võimalust tasuta nende keskkonda kasutada, aktiivselt osalesid," lausus Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist Karin Lember. "Samuti jälgisime, et igast linnaosast saaksid mõned lasteaiad selles projektis osaleda."

Interaktiivsest kõneharjutuste keskkonnast leiab üle 100 harjutuse ja 1000 ülesande kõneravi ja keeleõppe toetamiseks. Kõneravi.ee aitaks erialaspetsialiste nende igapäeva töös või toetaks rühmaõpetajaid haridusasutustes, kus on tugispetsialistide puudus.

"Kõneravi.ee keskkonna eesmärk on olla abivahend kõneraviteenuse osutamisel ning toetavaks vahendiks keeleõppes ja arenduses," selgitas Cognuse OÜ pilootprojekti koordinaator Birgit Krieger.

Tänu kõneravi pilootuuringule astuvad Tallinna lasteaiad ja koolid sammu lähemale sellele, et võimaldada logopeedilist tuge igale lapsele, kes seda vajab. Lisaks saavad vanemad seda lapse arenguks kasutada ka kodustes tingimustes.

"Meil on eesmärk, et see oleks abivahend logopeedi igapäevases töös ning abivahend ka õpetajatele, " ütles Krieger. "Samuti sooviksime, et lapsevanemad seda kasutaksid ning toetame seda igati, sest lapse kõne areng toimub suures osas just kodustes tingimustes ning on oluline sellele kodus ka tähelepanu pöörata."

Keskkond on juba kasutusel ligi 300-s koolis, lasteaias ja raviasutuses, lisaks on juba liitunud üle 3000 tavakasutaja.

 

 

Laadimine...Laadimine...